Veľký týždeň u františkánov

Bartimej OFM
26.03.2018

28.3.2018 Streda vo Veľkom týždni

 • 19:30 Mládežnícka sv. omša s príhovorom „Zbrane svetla“ (Ef6,10...) + krížová cesta mladých

Veľkonočné trojdnie

29.3.2018 Zelený štvrtok

 • 9:30 Missa chrismatis - sv. omša požehnania olejov a pamiatky ustanovenia kňazstva v katedrále (spolu so všetkými kňazmi diecézy)
 • 17:00 Sv.omša – Pamiatka Pánovej večere v maďarčine
 • 19:30 Sv.omša – Pamiatka Pánovej večere so symbolickým obradom umývania nôh a uložením Eucharistie v tzv. kaplnke Getsemany (celebruje: br.Martin /kazateľ: br.Jozef)
 • 22:00 Modlitba v Getsemani – pobožnosť , ktorá chce vyjadriť našu blízkosť trpiacemu Ježišovi, skrze ticho, spev žalmov a zamyslenia

30.3.2018 Veľký piatok

 • 8:30 Spoločná modlitba liturgie hodín (Posvätné čítanie + Ranné chvály) v kostole
 • 9:00 Krížová cesta s bratmi sestrami z františkánskej rodiny v kostole
 • 15:00 Obrady Veľkého piatku sprítomňujúce utrpenie a smrť nášho Spasiteľa (Spev pašií + poklona krížu + eucharistická poklona v kaplnke pripomínajúcej Ježišov hrob)
 • 18:00 Obrady Veľkého piatku v maďarčine
 • Po veľkopiatočných obradoch maďarskej komunity (18:00) bude kaplnka Ježišovho hrobu (v gotickej kaplnke sv. Jána) otvorená k Eucharistickej adorácii do 22:00

31.3.2018 Biela sobota

 • 7:30 Spoločná modlitba liturgie hodín (Posvätné čítanie + Ranné chvály)
 • 8:00 Eucharistická poklona v kaplnke Ježišovho hrobu (v gotickej kaplnke sv. Jána), ktorá sa ukončí 16:45 pre začiatkom veľkonočnej vigílie maďarských veriacich nášho kostola
 • 17:00 Veľkonočná vigília v maďarčine
 • 20:00 Veľkonočná vigília (obrad svetla, spev Exultét, liturgia Slova, obnova krstných sľubov, liturgia Eucharistie, procesia so Vzkrieseným)
 • Po Veľkonočnej vigílii - posviacka veľkonočných jedlách v kostole – prosím pripravte pre svoju rodinu košík s veľkonočnými jedlami, ktoré spoločne požehnáme, nech i oni vyjadrujú štedrosť milostí, ktorých sa nám počas Veľkej noci dostáva
Informácie nájdete aj na plagáte v galérii ku článku.