Pôst 2018 - Bojuj so zbraňami Svetla nie sveta!

José OFM
07.02.2018

V stredu 14.2.2018 začíname 40 dňové obdobie pôstu.

Pozývame vás prežiť ho spolu s nami pri duchovných podujatiach v našom bratislavskom kostole i mimo neho:

- V Popolcovú stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. Je to deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz sa dosýta najesť.

- Na Popolcovú stredu začíname cyklus tematických kázní počas pôstnych mládežníckych sv. omší s názvom „ Zbrane svetla“. Srdečne vás pozývame!

- Pobožnosti krížovej cesty budú bývať každú stredu po mládežke, v piatok po rannej sv.omši a polhodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu bude krížová cesta o 16:00.

- Na pozvanie farnosti Ivánka pri Dunaji budeme počas pôstnych nedelí slúžiť sv. omše s pôstnymi príhovormi o 9:00 vo filiálnom kostole v Zálesí a 10:30 vo farskom kostole v Ivánke pri Dunaji.

- Počas pôstu nezabúdajme aj na sviatosť zmierenia, ktorú si v našom kostole môžete vykonať pred a počas sv. omší, ako aj počas celodennej spovednej služby (pon-pia) od 10:00-17:00.