DEUS MEUS ET OMNIA _ nové cd

Brat OFM
29.01.2018

hudba františkánskych skladateľov zo Slovenska z 18. storočia
OPUS FRANCISCANUM

Na novom cd DEUS MEUS ET OMNIA sú diela františkánov P. G. Dettelbacha (1739–1818),
P. P. Roškovského (1734–1789) a anonymných františkánskych skladateľov zo Slovenska
z 18. storočia, nahraté v novodobej premiére z originálnych dobových rukopisov v podaní
vokálno-inštrumentálneho súboru Františkánska schóla Bratislava.

CD nesie názov podľa jednej zo skladieb Deus meus et omnia (Môj Boh a moje všetko), čo sú slová sv. Františka z Assisi (1181–1226) uvedené v jednom z jeho neskorších životopisov (Actus beati Francisci 1327–1337).

FRANTIŠKÁNSKA SCHÓLA BRATISLAVA:
zbor – bratia františkáni:  br. Efrém Tomáš Zemjánek, br. František Mária Kadlečík,
br. Ján Krstiteľ de la Salle Jozef Hóly, br. Rufín Tomáš Halčin, br. Samuel Martin Takács,
br. Bartimej Peter Štipák, br. Jakub Branislav Martaus

Hilda Gulyásová – soprán, Tomáš Šelc – basbarytón

Juraj Tomka – husle, Júlia Urdová – viola,
Gregor Regeš – violončelo, Lumír Machek – kontrabas,
Petr Jurášek (a.h.) – baroková trúbka, Jaroslav Kocůrek (a.h.) – baroková trúbka,
Sylvia Urdová – organ, zbormajster

Playlist:
1. P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739–1818): SALVE REGINA 5.36
2. anonym: GAUDE VIRGO GLORIOSA 3.36
3. P. Pantaleon Roškovský OFM (1734–1789): REGINA CAELI LAETARE 4.15
4. anonym: IN TE DOMINE SPERAVI 3.41
5. P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739–1818): DEUS MEUS ET OMNIA 3.58
6. anonym: CONTESTOR AMOREM 3.37
7. anonym: O SALUTARIS HOSTIA 2.04
8. anonym: PIETATE SI CAREREM 5.34
9. P. Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee (1720–1789): AVE VIRGO SPES REORUM 7.06
10. P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739–1818): SALVE SUPREMI REGIS 5.02
11. P. Pantaleon Roškovský OFM (1734–1789): HAEC DIES QUAM FECIT DOMINUS 5.53

Vydanie CD nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.