Posviacka Pustovne sv. Antona - 10 rokov Galamby

José OFM
17.09.2015

Pred desiatimi rokmi bratia z fiľakovskej komunity spolu s niekoľkými domorodcami z malej osady Galamba prvýkrát slávili sv.omšu v tomto temer zabudnutom, no krásnom mieste neďaleko Fiľakova. Po desiatich rokoch už nestojí len "historický" prístrešok, pod ktorým sa tieto milé stretnutia s Bohom konali, ale stojí tu otvorená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, krížová cesta, upravený areál a od tohto septembra aj nová pustovňa zasvätená sv. Antonovi Paduánskemu. Toto územie zázrakov, ako toto miesto volajú priaznivci Galamby, je miestom, kde človek môže zložiť všetky svoje bolesti a spočinúť v náručí Mamy... jednoducho prídite to zažiť!

Ďalšie články môžete nájsť tu, rovnako ako fotoalbum z tejto udalosti.

Toto miesto rastie z Božej prozreteľnosti, mnohým dobrodincom, ale najmä skupine priateľov a nadšencov z okolia, ktorá nesie názov Apeiron kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, pod vedením br. Filipa.