Pozvánka na púť - S františkánmi za Františkom máj 2018

José OFM
03.01.2018

 

Prihlasovať sa môžete vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA

Púť spojená s duchovnou obnovou na miestach života sv. Františka v Taliansku

Termín: piatok 4.5.2018 odchod v noci z Bratislavy- návrat sobota ráno 12. mája 2018.

- Ide o púť v malej 27 člennej skupine (rodiny, mladí, starší, ktokoľvek vládze a nevadí mu aj určitý diskonfort)

- Jej cieľom je spoznať, či prehĺbiť duchovný odkaz Františka z Assisi na miestach jeho života: Assisi, Porziuncola, Carceri, San Damiáno, Rivotorto, Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio, La Foresta, La Verna a možno i ďalších.

- V úvode púte sa zastavíme v Padove pri hrobe svätcov: Sv.Antona Paduánskeho, Sv.Lukáša i sv. Leopolda Mandiča. Na záver púte si pobyt predĺžime o jeden deň návštevou Benátok.

- Púť pripravujeme v spolupráci bratov františkánova a Školských sestier sv. Františka. Treba pamätať, že nie sme cestovka, a tak že je to zároveň celé aj františkánske dobrodružstvo ;)

- Doprava bude realizovaná tromi 9 miestnymi VW

- Sprievodcovia a duchovné doprevádzanie: br.Jozef OFM, br.Jaroslav OFM, br.Jančo OFMConv., sr. Caritas OSF + pravdepodobne ďalší bratia.

V cene je zahrnuté: ubytovanie: 5x noc v Assisi (2,3 a 4 posteľové izby), 1x noc v Camping Village v Mestre – časť Benátok na pevnine (3,4 a 5 posteľové bungalovy).

Strava je zabezpečená čiastočne:

R-Raňajky O-Obed V-Večera

Sobota R-Nezabezpečené(Padova) O -Nezabezpečený(Padova) V-Zabezpečená (Assisi)

Nedeľa R-Zabezpečené O -Zabezpečený V-Zabezpečená

Pondelok R-Zabezpečené O -Zabezpečený V-Zabezpečená

Utorok R-Zabezpečené O -Zabezpečený V-Zabezpečený

Streda R-Zabezpečené O -Zabezpečený(suchý) V-Zabezpečená

Štvrtok R-Zabezpečené (Assisi) O - Zabezpečený (La Verna) V-Zabezpečená (Mestre)

Piatok R-Nezabezpečené O - Nezabezpečený V- Nezabezpečená

Cena: 450 €

Poistenie každý osobitne

Prihlásenie je platné iba so zaplatením zálohy 200€ alebo celej sumy prevodom na účet, alebo v hotovosti br.Jozefovi OFM v Bratislave.

Platbu uskutočnite na účet: č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012

Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (ktoré uvediete v tomto formulári)

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Počet miest je obmedzený.

Prihlasovanie najneskôr do konca januára.

Ak by ste nemohli cestovať (z akýchkoľvek dôvodov) - zálohu nevraciame.

Viac info: 0915/070532, alebo mailom na : kostolba@gmail.com

 

Prihlasovať sa môžete vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA