Betlehemské svetlo vo františkánskom kostole v Bratislave

Bartimej OFM
19.12.2017

Svetlo putujúce prostredníctvom skautov z Betlehema do rôznych častí sveta, prišlo aj do nášho františkásnkeho kostola v Bratislave. Nájdete ho vo veľkom lampáši pred hlavných oltárom, odkiaľ si môžete plameň preniesť do svojich príbytkov. Bude k dispozícii celý týždeň až do Vianoc.

Čarovné je uvedomiť si, že všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Mapu, kde všade je betlehemské svetlo verejne dostupné nádete na webových stránkach slovenského skautingu.