Kráľovná anjelov v Bratislave

José OFM
07.12.2017

Milí priatelia, Galéria mesta Bratislavy a Rehoľa menších bratov Františkánov v Bratislave Vás srdečne pozývajú navštíviť gotickú kaplnku sv. Jána Evanjelistu pri františkánskom kostole a jej nový poklad, zreštaurovaný monumentálny barokový obraz neznámeho autora KRÁĽOVNÁ ANJELOV 1730 – 1750, olej na plátne, 500 x 565 cm.

Dielo reštaurovali: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. Anna Gregová, akad. mal. Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal.

Toto dielo bude možné navštíviť vo vstupnej predsieni gotickej kaplnky sv.Jána, kedykoľvek na požiadanie, alebo vždy keď je kaplnka sv.Jána otvorená verejnosti.