Františkánske pohľadnice a kalendár 2018

Bartimej OFM
05.12.2017

Ilustrácie Jozefa Vydrnáka vyobrazujúce scenériu s jasličkami, našim františkánskym kostolom a zástupom bratov prinášajúcich dary Narodenému, sú motívom vianočných pohľadníc a pozdravov, ktoré sme pre vás pripravili. Podobne, krásne fotky nášho františkánskeho Kostola Zvestovania Pána od Terézie Rotterovej, spolu s fotkami zo života našej bratskej komunity, nájdete v špeciálnom kalendári na rok 2018.

Vianočné pohľadnice i kalendár sú v predaji za lavicami v našom kostole. Pohľadnice i pozdravy v rôznych formátoch a variantách sú už k dispozícii k zakúpeniu, kalendár bude od prvej rorátnej sv. omše 7.12.2017. Zdroje získané z predaja všetkých týchto produktov sú určené pre podporu rekonštrukcie veže kostola i ďalších nevyhnutných opráv nášho spoločného kostola Zvestovania Pána.

Požehnanú adventnú prípravu!

PAX