Začali postulát...

Bartimej OFM
01.12.2017

Bolo 26. augusta 2006... Vtedy začal postulát nášho ročníka... Nemám hlavu na dátumy a len máloktorý z nich si pamätám, ale dátum začiatku postulátu mám pred očami veľmi rýchlo... Je to výnimočný deň, krok do neznáma s dôverou v Božiu dobrotu a vedenie, kedy sa začína niečo celkom nové a iné ako čokoľvek predtým... Človek sa má začleniť do čohosi, čo vôbec nepozná - nie je to rodina, nie sú to priatelia - je to bratstvo...

Dnes, v piatok 1. decembra 2017, začal po viac ako ročnej prestávke opäť postulát, teda prvý rok formácie na ceste k zasvätenému životu vo františkánskej reholi. Provinciál, p. František Xaverský do tohto stupňa formácie prijal dvoch kandidátov - Štefana a Mateja, z ktorých sa obradom prijatia, stali postulanti. Ich magistrom, teda spievodcom na ceste, bude brat Matúš s mnohými rokmi skúseností vo formácii bratov a tento prvý rok sa bude realizovať v našej komunite v Trstenej na Orave.

Vyprosujeme vám hojné milosti na vašej ceste, vytvrvalosť v ťažkostiach a trpezlivosť s nami bratmi!

Bohu vďaka za vás!

PAX