Priprav príbytok Ježišovi - advent u františkánov 2017

Bartimej OFM
29.11.2017

Pozývame vás prežiť advent spolu s nami už po 5. krát ako skutočnú prípravu na Vianoce ponukou aktivít, ktoré sú zamerané na dve oblasti nášho života – na nás samotných a na naše vzťahy.

Advent u františkánov v Bratislave s názvom Priprav príbytok Ježišovi 2017:

 • duchovná časť – požehnanie adventných vencov, rorátne sv. omše pri sviečkach a spevoch františkánskej schóly, tématické mládežnícke sv.omše vždy v stredu o 19:30, stále rozširovaná výstava betlehemov, pravidelné adorácie, adventná duchovná obnova pre mladých "Oprav môj dom",
 • dobročinná časť – môžete si vybrať konkrétneho chudobného človeka, rodinu, či dieťa a pripraviť mu vianočný darček, či zapojiť sa do adventných dielní a dobročinného adventného trhu počas tretieho adventného víkendu.

Viac informácií na letáčikoch, ktoré budú k dispozícii od prvej adventnej nedele v kostole.

Komplexný program podujatia Priprav príbytok Ježišovi 2017:

 • 2.12.2017 o 15:30 – Vyrábanie adventných vencov – pozývame rodinny s detmi do sály Corpus Christi – je potrebné priniesť si ozdoby, čečinu zabezpečia františkáni. Požehnanie vencov sa uskutoční počas nedeľných sv.omší;
 • 3.12 o 19:30 – Adventný koncert gregoriánského chorálu v podaní Scholy Minor (a Františkánskej schóly Bratislava). Vstup je voľný;
 • 4.12 o 18:00 – Koncert Misterio gaudioso – Koncert pre sv. Františka v podaní Eugenia Becchettiho, hlavného organistu Baziliky sv. Františka v Assisi. Vstup je voľný;
 • 6.12 o 19:30 – Mikulášska mládežnícka sv. omša s Taizé spevmi konzervatoristov Štátneho konzervatória v Bratislave + modlitba za čistotu spojená s novou mesačnou výzvou;
 • 7.12 o 6:00 – Františkánske roráty I. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé);
 • 7.12 o 20:10 – Moderovaná adorácia za povolania (s hudobným doprovodom);
 • 10.12 o 11:30 – Otvorenie stále sa rozširujúcej Výstavy betlehemov v spovednej chodbe kostola;
 • 11.12 o 17:30 – Koncert poľskej goralskej kapeli „Wałasi” s názvom „V očakávaní Narodenia Pána“. Vstup je voľný;
 • 12.12 o 17:00 – Vernisáž a požehnanie najväčšieho obrazu v Bratislave – Panny Mária, kráľovná anjelov v gotickej kaplnke sv. Jána (realizované v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy);
 • 13.12 o 19:30 – Mládežnícka sv.omša s tématickou kázňou (biblická streda);
 • 14.12 o 6:00 – Františkánske roráty II. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé);
 • 15.-17.12.2017 – DO Oprav môj dom – duchovná príprava pre mladých pred Vianocami spojená so službou (tvorivé dielne) vo františkánskom kláštore v Bratislave. TU VÁS OČAKÁVAME AJ VŠETKÝCH;
 • 17.12 – Dobročinný trh – počas celej nedele v spovednej chodbe kostola;
 • 17.12 o 16:00 – Vianoce v Greccio – divadlo mladých z hnutia GIFRA - Františkánska mládež (pre všetkých, no hlavne rodiny s deťmi). Dobrovoľné vstupné, podporíte ním dobročinný úmysel;
 • 18.12 o 16:00 – Predvianočný koncert organizovaný Maďarským kultúrnym inštitútom. Vstup je voľný;
 • 20.12 o 19:30 – Mládežnícka sv.omša – streda spoločenstiev + špeci kázeň spojená s krátkym divadlom - po sv.omši predvianočný punč pre členov našich spoločenstiev;
 • 21.12 o 6:00 – Františkánske roráty III. (spojené s liturgiou hodín, spevmi Františkánskej schóly, s nádhernou atmosférou chrámu osvetleného svetlom sviec a veľkým raňajkovým agapé).

Predvianočné spovedanie:

 • nedeľa 17.12 – od 10:00 do 13:00 a od 16:00 do 20:00 alebo podľa potreby,
 • pon-pia 18.12- 22.12 – od 8:30 do 10:00, alebo podľa potreby a od 16:00 do 20:30 alebo podľa potreby – medzi 10:00-16:00 môžete prísť na sv. spoveď po zavolaní na spovedný telefón (0944 074 607).