Roráty 2017

Bartimej OFM
29.11.2017

Pozývame vás aj tento rok na rorátne sväté omše pri sviečkach a adventných spevoch Františkánskej schóly do františkánskeho kostola v Bratislave v každý štvrtok počas adventu, teda 7., 14. a 21. decembra 2017 o 6:00 ráno.

Je to skutočný zážitok, ktorý môže byť pre Vás duchovnou obnovou adventu a prípravou na Vianoce. Svätá omša končí asi o 7:00 hod. a po nej nasleduje raňajkové agapé v sále Corpus Christi.

Rorátne sväté omše predstavujú špecifickú podobu rannej mariánskej sv. omše v adventnom období. Názov pochádza z latinského rorate - roste, čo je prvé slovo introidu spievaného pri týchto svätých omšiach. Ich slávenie pred svitaním a pri sviečkach symbolizuje stav ľudí po prvotnom hriechu - stav tmy a očakávanie príchodu Svetla sveta - Ježiša Krista, narodeného pre nás v jasliach na slame.

Otvorme Bohu svoje srdcia aj cez krásu liturgie, adventných spevov, slovo adventných kazateľov a spoločenstvo, ktoré môžeme spolu tvoriť okrem slávenia svätej omše aj pri spoločných raňajkách.

Tieto sv. omše sú súčasťou adventnej duchovnej prípravy s názvom "Priprav príbytok Ježišovi", ktorý obsahuje ďalšie hodnotné sprievodné akcie, do ktorých sa môžete zapojiť. Viac informácií nájdete tu. Pozrite si album fotografií od Romana Šarlinu z minuloročnej tretej rorátnej sv. omše.

Požehnaný adventný prípravný čas na narodenie nášho Pána!