In Adventu Domini - SCHOLA MINOR

Bartimej OFM
28.11.2017

V 1. adventnú nedeľu 3.12.2017 o 19.30 sa v našom františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave uskutoční koncert gregoriánskeho chorálu. Zaznejú na ňom spevy stredovekého gregoriánskeho chorálu súvisiace s adventom, aj v polyfonickom spracovaní. Interpretačne ich stvárni SCHOLA MINOR v obsadení: Hilda Gulyásová, Mária Páleníková, Júlia Urdová, Tomáš Šelc, Sylvia Urdová (dirigentka). Spoluúčinkujúcimi budú Juraj Tomka (husle), Gregor Regeš (violončelo) a Lumír Machek (kontrabas).

Kompozície koncertu s podnázvom "In Adventu Domini" budú z rôznych vrstiev gregoriánskeho chorálu: z klasickej, z neskorostredovekej, z františkánskej tradície a pod. Okrem vokálneho jednohlasu bude na koncerte priestor aj pre kompozície stredovekej polyfónie s gregoriánskym chorálom a improvizovaný viachlas inšpirovaný neskorostredovekými hudobnými postupmi i zvukovými charakteristikami súčasných sláčikových nástrojov klasickej hudby (viola, violončelo, kontrabas).

Podujatie podporí z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Plagát koncertu graficky stvárnil Matúš Lányi (motív na plagáte pochádza z iniciály a začiatku spevu na pergamene "Ad te levavi animam meam, Deus meus" /K Tebe dvíham svoju dušu, Bože môj/ z omše 1. adventnej nedele z najstaršieho celonotovaného rukopisu gregoriánskeho chorálu na svete zo St. Gallen z rokov cca 922 - 925, kodex 359; aj tento spev zazneje na koncerte okrem iných kompozícií).