Modlitba za čistotu -november

José OFM
01.11.2017

Pripojte sa k mesačnej modlitbe za čistotu tvojho, môjho srdca i srdca tvojho blízkeho...stačí tak málo...každý mesiac obnovujeme naše odhodlanie spoločne u františkánov každú prvú stredu...

Zabojujme SPOLU o ČISTÉ SRDCE -tvoje, moje, srdce tvojho blízkeho!!!

DENNE modlitbou: (v novembri)

Bože, prosím, stvor vo mne srdce čisté

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Navráť mi radosť z tvojej spásy

a posilni ma duchom veľkej ochoty.

O takéto srdce, ťa Otec prosím. Porov. Ž 51

Modlitba mesiaca: Presvätá Panna, Zasväcujem seba i tých, za ktorých sa modlím tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Zachovaj nám srdce čisté, aby vedelo milovať Boha. Daj nám srdce silné, aby vedelo zniesť ťažkosť i smútok. Srdce šľachetné, aby sa vedelo darovať a mať súcit. Srdce veľkodušné, aby vedelo ďakovať a odpúšťať. Srdce láskavé, aby vedelo milovať, aj keď ho nemilujú. Srdce odvážne, aby ho nedokázali zraniť ľahostajnosť a výsmech druhých. Srdce horlivé, zapálené túžbou šíriť Krista. Srdce ranené láskou ku Kristovi a plné jeho ohňa. Amen.

V STREDU -Pôst od užívania internetu (okrem pracovných povinností)

Pokoj a dobro tvojmu srdcu! Bratia františkáni