Modlitby za zosnulých: 1.-8. novembra bude otvorená krypta

Bartimej OFM
30.10.2017

Počas "dušičkovej oktávy", čiže od 1. do 8. novembra bude otvorená krypta nášho františkánskeho kostola v Bratislave. Počas týchto dní bude vždy pol hodinu po rannej sv.omši (t.j. cca od 8:45) a pol hodinu pred i po večernej sv. omši (t.j. od 19:00-19:30 a od cca 20:15-20:45). Príďte sa pomodliť za vašich zosnulých!

Odpustky pre zosnulých v dušičkovej oktáve:

1. v kostoloch a kaplnkách: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš), urobí vyznanie viery (Verím v Boha) ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci určeného dňa. (2.11.).

2. na cintorínoch: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky: svätá spoveď krátko predtým alebo potom); sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva) Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Viac informácií o možnosti získania odpustkov nájdete tu.