Mimoriadna zmena času mládežky u františkánov 1.11.2017

José OFM
27.10.2017

Keďže je Slávnosť Všetkých svätých, zároveň deň pracovného pokoja - sv. omše v našom bratislavskom kostole budú ako v nedeľu (okrem omše o 16:30 - tá nebude): teda 10:30, 12:00 a večer 18:30 -mládežnícka sv.omša + modlitba za čistotu, keďže je prvá streda v mesiaci. Tešíme sa na vás!!!