Oprav môj dom 11

Peter OFM
05.10.2017

Už v poradí desiata dvojdňovka „Oprav môj dom“ je tu!

V piatok a sobotu 20.- 21. októbra 2017, pozývame všetkých mladých prežiť duchovno-pracovný čas u františkánov (a nie len tam :-) ). Téma bude spätá s mariánskym kultom.

Podrobné informácie zašleme emailom v štvrtok večer.

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ. SORRY