PLÁN

Bartimej OFM
28.09.2017

>> streda u františkánov | viac ako len mládežka | v nasledujúcich bodoch nájdeš možnosti akcií a služieb, ktoré nájdeš u nás - františkánov v Bratislave:

A. Mládežnícka sv. omša >>

> každú stredu o 19:30

> kňazi: br. José a br. Simeon + vždy čosi iné >

 • > 1. streda v mesiaci: streda modlitieb za čistotu > boj, ktorý bojuje veľa mladých ľudí - boj o svoje čisté srdce - podporme ho spoločnou modlitbou po sv. omši, lebo kde sú dvaja, traja v mojom mene...<
 • > 2. streda v mesiaci: biblická streda > výzva prečítať spolu s bratmi celé Sväté Písmo po dobu jedného roka – po sv. omši stretnutie čítajúcich na krátkom zdieľaní, ci hlbšom oboznamovaní sa s Bibliou (ak máš záujem, prihlás sa na pismo.s.bratmi@gmail.com)<
 • > 3. streda v mesiaci: streda spoločenstiev > stretnutie členov našich spoločenstiev na sv. omši a na agapé v refektári<
 • > 4. streda v mesiaci: chválová streda > po sv. omši modlitba chvál s možnosťou príhovornej modlitby (ak je v mesiaci 5 stried – chválová streda bude v poslednú stredu mesiaca)<

B. Stretko alebo spoločenstvo pre Teba >>

 • > hľadáš nejakú kresťanskú partiu k spoločnej modlitbe, rastu, ci priateľstvu?
 • > pridaj sa k našim spoločenstvám (pondelok – utorok – štvrtok – piatok)
 • > ak máš záujem, napíš na mladez@frantiskani.sk

C. Služba >>

 • > každú stredu pred alebo po sv. omši (viac v kalendári) pripravujeme jedlo pre štvrtkový klub ľudí bez domova Hľa človek, ktorý vedú naši bratia>
 • > taktiež môžeš prísť pomôcť s prípravou programu pre týchto núdznych<
 • > alebo pomôcť priamo v tomto klube každý štvrtok o 16:00 (viac info: hlaclovek@gmail.com)<
 • > pre chalanov: príď miništrovať > hoci si to nikdy nerobil > a nielen počas mládežky, ale ktorejkoľvek sv. omše<
 • > liturgická služba – ponúkni sa k čítaniu Božieho slova počas sv. omší – stačí sa pred sv. omšou zastaviť v sakristii alebo prijať ponuku, keď Ťa osloví niekto zo spolubratov<
 • > služba deťom počas rodinných stretiek (ak máš záujem, napíš na mladez@frantiskani.sk)<
 • > spoločná starostlivosť o náš spoločný dom (kostol a niekedy kláštor)<

D. Duchovná obnova >>

 • > aj v tomto akademickom roku pokračujeme v mesačných duchovno-služobných 24-hodinovkách (piatok/sobota) vo františkánskom duchu s názvom Oprav môj dom>
 • > modlitba, služba, duchovné podnety, spoločenstvo<
 • > vždy 3. víkend v mesiaci (pozri kalendár)<

E. Sviatost zmierenia a duch. doprevádzanie >>

 • > sviatosť zmierenia môžeš v našom kostole prijať počas sv. omší, ale aj v priebehu dňa (pon./pia.), kedy treba volat od 10:00 do 17:00 na telefón spovednej služby:
  0944 074 607<
 • > generálne, či akékoľvek dlhšie spovede i rozhovory duchovného sprevádzania odporúčame kedykoľvek mimo svätých omší (po dohode s kňazom)<
F. Duchovné rozpoznávanie pri hladaní povolania >>
 • > môžeš osloviť ktoréhokoľvek brata, ale ak si zvlášť priťahovaný k zasvätenému životu, je Ti k dispozícii hlavne brat Ján Kapistrán (kontakt: jankapistran@gmail.com)<
 • > pravidelná moderovaná adorácia za povolania je v našom kostole každý prvý štvrtok v mesiaci po večernej sv. omši (ostatné štvrtky je tichá adorácia), po nej je o 21:00 spoločná modlitba kompletória zakončená eucharistickým požehnaním<
G. Cosi navyše >>
 • > Priprav príbytok Ježišovi - intenzívna adventná príprava s rorátnymi sv. omšami <
 • > májový ples <
 • > pôstna príprava <
 • > výlety <
 • > týždňová Františkánska skúsenosť <
 • > Gifra - akcie františkánskej mládeže počas celého roka <
KALENDÁR akcií a programu mládežnických sv. omší nájdeš v galérii tohto článku: