Informácie o priebehu financovania opráv veže kostola

Silvester OFM
25.09.2017

Na jeseň 2016 sme začali riešiť zlý technický stav veže nášho kostola. V hľadania finančných prostriedkov na opravu veže, sme okrem zbierok od vás veriacich, vypracovali projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce a rozvoja turizmu s Maďarskom, kde bola, okrem iného, zahrnutá aj oprava tejto vzácnej časti kostola. Žiadosť bola podaná v novembri 2016. Len pred nedávnom sme dostali oficiálne vyrozumenie, že tento projekt bol schválený, čo nás veľmi milo a pozitívne potešilo. Verím, že týmto projektom bude možné výraznou mierou riešiť financovanie rekonštrukcie. Momentálne dokončujeme administratívnu časť projektu, ktorá je potrebná k podpísaniu zmluvy, samotná realizácia môže začať o niekoľko mesiacov.

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH"

Prehľad financií:

Na reštaurátorský prieskum, ktorý už bol zrealizovaný, sme získali príspevok z Ministerstva kultúry vo výške 13 000 €, z VÚC Bratislava 10 000 € a z Nadácie EPH 15 000 €. Z príspevkov od vás veriacich sa doteraz vyzbieralo 30 912,59 €, za čo všetkým úprimne ďakujeme. Zatiaľ bolo preinvestovaných 51 416,93 €. Do konca roka plánujeme aspoň čiastočne riešiť havarijný stav niektorých veľmi poškodených častí veže, ktoré by malo stáť asi 25000 €. Veríme, že sa nevyskytnú ťažkosti, ktoré by ohrozili možnosť uskutočniť spomínaný projekt cezhraničnej spolupráce s Maďarskom a bude možnosť čerpať podstatnú časť finančných zdrojov práve odtiaľ. Aj naďalej by sme však chceli pokračovať v pravidelných mesačných zbierkach, lebo spomínaný grant z fondov EÚ nezahŕňa všetky náklady na opravu veže. Okrem toho, program musí byť z našej strany spolufinancovaný. Preto Vás prosíme i naďalej o podporu materiálnu i duchovnú.

  • Príjmy spolu: 68 912,59 €
  • Ministerstvo kultúry: 13 000 €
  • VÚC Bratislava: 10 000 €
  • Nadácia EPH: 15 000 €
  • Zbierky od veriacich: 30 912,59 €
  • Výdavky do konca tohto roka : 76 316,93€
  • Reštaurátorský prieskum: 13 700 €
  • Havarijný stav: 25 000 €
  • Lešenie: 36056,93 €
  • Iné náklady: 1 560 €

Podporili nás:

MK SamospravaBA MK