Trojdnie s novým slovenským blahoslaveným

Bartimej OFM
03.09.2017

Pozývame vás na Trojdnie duchovnej prípravy pred blahorečením i večenými sľubami bratov: Don Titus Zeman a posolstvá jeho života, ktoré sa bude konať v našom františkánskom kostole v Bratislave v dňoch 19. - 21. 9. 2017. Ťažiskom budú večerné sv.omše o 19:30 s tématickými príhovormi:

- v utorok 19.9. - téma: Temnoty života a svetlo Božieho slova. Don Titus a jeho kríza pred treťou výpravou. Po sv.omši bude nasledovať prezentácia o živote Dona Titusa a o dobe, v ktorej sa ocitol.

- v stredu 20.9. - mládežnícka sv.omša s témou: Tvoje túžby a Božie túžby. Don Titus a začiatky jeho povolania.

- vo štvrtok 21.9. - téma: Neviditeľný Boh a viditeľní bratia. Don Titus a jeho cesta lásky až po darovanie života. Po sv. omši bude adorácia s prosbou o nové zasvätené a kňazské povolania.

Príďte sa spolu s našim spoločenstvom pripraviť na tieto veľké udalosti v živote Cirkvi.

PAX