Zahľadení na KRISTA

Bartimej OFM
09.08.2017

Bratia Efrém, Pavol a Silvester sú "zahľadení na KRISTA" a v piatok 22. septembra 2017 zložia slávnostné sľuby svojho zasväteného života vo františkánskej reholi. Udeje sa tak v rámci sv. omše o 15:00 hod. vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Okrem toho prijíme brat Silvester diakonské svätenie na druhý deň, teda v sobotu 23. septembra 2017 v tom istom chráme o 11:00, z rúk vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu.

Všetkých srdečne pozývame na tieto výnimočné udalosti nielen v ich živote, ale aj v živote celej našej provincie.

Žehnajte im na ich ceste! +