Prvé rehoľné sľuby

Dávid OFM
06.08.2017

S radosťou Vám oznamujeme, že po úspešnom absolvovaní noviciátu, zložia čoskoro traja novici svoje prvé rehoľné sľuby v reholi menších bratov - Františkánov. Jeden v Slovenskej provincii Najsvätejšieho Spasiteľa, dvaja v Českej provincii Svätého Václava.

 

brat Dávid Martin Fabuš

12. augusta 2017 o 10:30 hod v kostole sv. Jakuba v Trnave,

 

brat Josef Jan Nevečeřal a

brat Cyril Jan Tóth

22. augusta 2017 o 18:00 hod v kostole Panny Marie Sněžné v Prahe.