Premenenie - Patrocínium - Stretnutie

Bartimej OFM
05.08.2017

Pred horúčavou mesta nás v dnešný deň pozval otec provinciál dýchať predsa trochu chladnejší vzduch lesov a lúk okolia našej pustovne PREMENENIA Pána. Nie náhodou spomínam jej PATROCÍNIUM, lebo rovnako ako celá naša slovenská františkánska provincia aj pustovňa, slávia svoj titul práve na sviatok Premenenia Pána, teda 6. augusta. Už druhý rok je to príležitosť pre STRETNUTIE bratov z celej provincie, práve na tomto výnimočnom mieste.

Svätá omša vonku pred pustovňou otvorila celé stretnutie. Celebroval terajší otec provinciál - páter František Xaverský, kázateľom o našej identite a tradícií spojenými s týmto sviatkom, bol bývalý otec provinciál - páter Jeremiáš. Ako to býva dobrým zvykom, po sv. omši nasledovala opekačna a voľná "vyprávačka".

Všetci, ktorí neprišli, môžu len ľutovať - jedlo bolo výborné, bratské strenutie nenútené a v dobrej atmosfére a vzduch predsa o trocha chladnejší ako v mestách.

Tak snáď opäť takto o rok!

PAX