Porciunkula v Bratislave

Silvester OFM
25.07.2017

Každoročne si začiatkom augusta pripomíname Sviatok Panny Márie Anjelskej, ľudovo nazývaný "Porciunkula" (podrobnejšie informácie o tomto sviatku nájdete TU).  Ide o jeden z najväčších františkánskych sviatkov v roku. A my bratia a sestry z františkánskej rodiny ho chceme sláviť v spoločenstve s vami. V našom bratislavskom kostole sme pre tento sviatok pripravili osobitný program, ktorý sa uskutoční v dňoch 31.7. - 2.8. 2017 (program nájdete v galérii k tejto správe). V mene celej bratislavskej komunity, vás všetkých srdečne na sviatok Panny Márie Anjelskej pozývame do nášho kostola.