Oprav môj dom 9.

Silvester OFM
18.06.2017

Už v poradí deviata dvojdňovka „Oprav môj dom“ je tu! V piatok a sobotu 23.- 24. júna 2017, pozývame všetkých mladých prežiť duchovno-pracovný čas u františkánov (a nie len tam :-) ). Vzhľadom na to, že v piatok 23.6. oslavujeme Najsvätejšie srdce Ježišovo, téma "OMD 9" bude s touto slávnosťou veľmi úzko spätá. Podrobné informácie zašleme emailom v štvrtok večer.

Registrácia ukončená