Dni sv. Antona 2017

Samuel OFM
02.06.2017

Drahí naši priatelia, veriaci, bratia a sestry! Pozývame vás už na 5. ročník DNÍ SVÄTÉHO ANTONA k františkánom v Bratislave, od 10. do 13. júna 2017, s témou "Muž PRAVDY".

Program:

SOBOTA 10.6.: PRAVDA... K SEBE SAMÉMU
9:00 | pobožnosť  k sv. Antonovi, sv. omša, tematická kázeň
Kostol a záhrada budú otvorené celý deň
18:00 | modlitba vešpier
19:30 | sv. omša, kázeň: FILIP OFM
Evanjelizačný večer

NEDEĽA 11.6.: PRAVDA... K INÝM
9:00 | sv. omša v maďarskom jazyku,
Kostol a záhrada otvorené celý deň, kaviareň pod lipou
10:30 | sv. omša pre deti, požehnanie detí
12:00 | sv. omša, tematická kázeň
16:30 | sv. omša pre nepočujúcich
18:30 | sv. omša, tematická kázeň, hudba: gregoriánsky chorál
19:30 | modlitba vešpier
20:00 | premietanie filmu o sv. Antonovi pod lipou

PONDELOK 12.6.: PRAVDA... K BOHU
9:00 | pobožnosť k sv. Antonovi, sv. omša, tematická kázeň
19:30 | sv. omša, tematická kázeň, hudba: Chórus Salvatoris
20:30 | koncert OPUS FRANCISCANUM 2017 (koncert františkánskej schóly Bratislava)

UTOROK 13.6.: PRAVDA... K TEBE
SLÁVNOSŤ SV. ANTONA
Kostol a záhrada otvorené celý deň, kaviareň pod lipou, predaj chlebov sv. Antona
9:00 | pobožnosť  k sv. Antonovi, sv. omša, tematická kázeň, požehnanie ľalií, uctenie relikvií sv. Antona
10:30 | detský program
13:00 | modlitba cez deň
18:00 | modlitba vešpier s adoráciou
19:30 | slávnostná sv. omša, kázeň: CYPRIÁN OFM, hudba: františkánska schóla, požehnanie ľalií, uctenie relikvií sv. Antona, agapé pod lipou

Prídite sa presvedčiť, že pravda je (aj) inde, než len vo víne... ;)