Oprav môj dom 8

Silvester OFM
24.05.2017

V piatok a sobotu 2.- 3. júna 2017, pozývame všetkých mladých prežiť duchovno-pracovnú akciu "Oprav môj dom" u františkánov. Vrcholom tohto OMD 8 bude spoločné očakávanie príchodu Ducha svätého pri večernej slávnostnej vigíi (3. 6. o 20:00 hod).

Program:

Piatok 2.6.2017

 • 18:00 Vešpery s bratmi v kaplnke
 • 18:15 Večera
 • 19:00 Spoločné zamyslenie sa nad otázkami a zdieľanie  + príprava sobotnej vigílie
 • 20:00 Sv. omša

Sobota 3.6.2017

 • 9:00 Neskoré raňajky
 • 9:45 Modlitba mariánskeho večeradla v kostole
 • 11:00 Služba práce – doťahovanie detailov po kláštornej prestavbe
 • 14:00 Obed + káva v kvadrume
 • 15:00 Prednáška
 • 15:30 Modlitba
 • 16:30 Služba - Príprava na Dni sv. Antona
 • 18:00 Vešpery a večera s bratmi
 • 20:00 Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého (liturgická služba -účastníci)

Registrácia ukončená!