OPUS FRANCISCANUM 2017 - koncert františkánskej schóly

Samuel OFM
19.05.2017

Bratislava – Františkánsky kostol Zvestovania Pána, 12.6.2017 o 20.30 hod.

Na koncerte zaznejú skladby vokálno-inštrumentálnej hudby františkánskych skladateľov zo Slovenska z 18. storočia, napr. skladby pátrov Gaudentia Dettelbacha (1739-1818) a Pantaleona Roškovského (1734-1789), ktorí pôsobili v tomto Františkánskom kostole v Bratislave.

Diela uvedú speváci a inštrumentalisti Františkánskej schóly Bratislava:
Hilda Gulyásová (soprán), Tomáš Šelc (basbarytón),
Juraj Tomka (husle), Júlia Urdová (viola), Gregor Regeš (violončelo), Lumír Machek (kontrabas), Sylvia Urdová (organ)
a zbor bratov františkánov: br. Bartimej Peter Štipák, br. Dávid Martin Fabuš, br. Efrém Tomáš Zemjánek, br. Ján Jozef Hóly, br. Rufín Tomáš Halčin a br. Samuel Martin Takács.

Výťažok z koncertu bude použitý na opravu veže Františkánskeho kostola v Bratislave.