Školskosesterské-kapucínsko-františkánske stretnutie juniorátov

Bartimej OFM
03.04.2017

Prelomový víkend tohtoročného marca a apríla bol prelomový aj v tom, že sa po prvý krát uskutočnilo stretnutie juniorátov, postnovicov, nositeľov dočasných sľubov z troch rehoľných františkánskych rodín v Kopernici pri Kremnici. Ako nadpis prezrádza - stretli sa školské sestry františkánky, bratia kapucíni a my - bratia františkáni, samozrejme aj s magistrami, o celkovom počte 21 rehoľníkov.

Pravdou je, že počiatočná celková nevôľa účastníkov, teda nás, sa moc nedala zakryť - polovica semestra a teda pálenie blížiacich sa termínov školských povinností, vyrušovala viacerých z nás viac ako radosť zo stretnutia a otvorenosť pre spirituálne aktivity. Avšak postupne sa to všetko uvoľnilo a hlavne spoločné zdieľanie spravilo veľa pozitívnej práce. Stretnutie bolo zamerané na budovanie vedomostí i skúseností z františkánskej modlitbovej tradície a skúsenosti. Tak sme postupne prechádzali viaceré modlitbové "techniky".

V sobotu, putujúc na Kremnické Bane, kde majú kapucíni svoj noviciátny kláštor, bola krížová cesta s improvizovanými zastaveniami jedným z najsilnejších momentov celého stretnutia.

Bohu vdaka za tych krasnych ľudí, ktorých si povoláva do rôznych rehoľných rodín!

Veľká vďaka organizátorom za tento čas!