Pozvánka: Pripomenutie si Sviečkovej manifestácie (1988) a zároveň 720 rokov františkánskeho kostola v Bratislave (1297)

José OFM
15.03.2017

Pozývame vás pripomenúť si, že Cirkev to nie sú len kostoly z kameňa, ale je to hlavne živá a vnútorné silná stavba, ktorá vydrží aj keď je ťažko ... piatok 24.3.2017 o 19:30 u Františkánov si pripomenieme živú Cirkev a jej vnútorné odhodlanie v boji so zlom a zároveň oslávime 720 rokov od posviacky františkánskeho kostola v Bratislave. Čakáme vás...