Prezentácia autobiografie Paulína Bajana (1721-1792) + foto

José OFM
27.02.2017

Slavistický ústav SAV v spolupráci s bratmi františkánmi 23.2.2017 o 16:00 pripravil v priestoroch františkánskeho kláštora prezentácia autobiografie skladateľa a františkánskeho kňaza Paulína Bajana OFM (1721-1792). Editori vydania Svorad Zavarský a Ladislav Kačic, interpretátor textu pán Jozef Šimonovič, Františkánska schóla a ďalší bratia pripravili dôstojné kultúrne podujatie, ktorým sa verejnosti veľmi osobne predstavila jedna z významných slovenských osobností nášho rádu.

Fotografie v prílohe... (Zdroj: http://www.slavu.sav.sk/fotografie/bajan.php)