Pôstne štvrtky s Božím slovom

José OFM
26.02.2017

Reagujúc na výzvu pôstneho posolstva pápeža Františka, že darom je Božie slovo a druhý človek rozhodli sme sa pripraviť spoločné stretnutia počas pôstnych štvrtkov nad čítaniami pôstnych nedelí.

Počas pôstnych štvrtkov vás vždy o 18:30 pozývame do františkánskeho kláštora (do sály Corpus Christi -vstup cez bočnú chodbu kostola) živiť sa Božím slovom. Prídite a spolu s bratmi a sestrami z františkánskej rodiny venujte hodinu týždenne nedeľným čítaniam. Po modlitbe sa bližšie zoznámime s biblickými čítaniami a ich posolstvom. V tichu a v zdieľaní budeme počúvať Boží hlas, ktorým sa chceme nechať viesť v každodennom živote.