Komunitný výlet v Strání na Morave

Bartimej OFM
26.02.2017

Na sobotu (26. februára 2017) si naša komunita naplánovala spoločný výlet. Brat Félix ponúkol destináciu Strání, dedinku na Morave, tesne za hranicami, kde sú slávne sklárne. Práve na tento dátum tam bol deň otvorených dverí a s ním aj ozaj húfy návštevníkov. Okrem skúsenosti vyfúknuť si z rozžeraveného skla dáky ten tvar (vytvoriť guľu bol celkom úspech), sme mohli vidieť aj ďalšie procesy výroby a dotvárania výrobkov zo skla. Následne sme množstvo skla a ľudí vystriedali návštevou miestnej fary, kde pôsobí bývalý brat františkán, niekdajší páter Paschalis, teraz diecézny kňaz, ktorý kedysi vypomáhal aj v našej provincii. Bola to skúsenosť stretnutia ozaj radostného a naplneného kňaza.

Vystúpenia folklórnych súborov predvádzajúce šabľové tance na miestnej návsi naplnili dalšie desiatky minút tohto príjemného dňa. Pre mňa to bola najintenzívnejšia časť komunitného výletu - folklórny spev, hudba, tanec, kroje sú ozaj veľké bohatstvo!

Po krátkej návšteve u Félixovej rodiny sme sa vrátili späť na Slovensko, no nie naspäť do Bratislavy. Navštívili sme ešte bratov hlohoveckej komunity (síce doma bol len gvardián) a na príjemné fašiangové posedenie nás zavolali bratia trnavskej komunity.

Ako každá rodina, aj rehoľná komunita potrebuje zažiť niečo spoločné, niečo, čo spája všetkých. Verím, že dnešný deň to splnil, prinajmenšom sme sa o to mohli snažiť v tomto čase, ktorý nám dobrý Boh daroval.

Ďakujeme všetkým za vrelé prijatie!