Pôst 2017 u františkánov v Bratislave

José OFM
26.02.2017

V stredu začíname 40 dňové obdobie pôstu. Pozývame vás prežiť ho spolu s nami pri duchovných podujatiach v našom kostole i mimo neho:

- V Popolcovú stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. Je to deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz sa dosýta najesť.

- Na Popolcovú stredu začíname cyklus tematických kázní počas pôstnych mládežníckych sv. omší s názvom „Hľadá sa človek ...“. Prvá téma: „Hľadá sa človek, ktorý vie prijať svoje limity“. Srdečne vás pozývame!

- Pobožnosti krížovej cesty budú bývať každú stredu po mládežke, v piatok po rannej sv.omši a polhodinu pred večernou sv.omšou. V nedeľu bude krížová cesta o 16:00.

- Počas pôstnych štvrtkov vás vždy o 18:30 pozývame (do sály Corpus Christi) živiť sa Božím slovom. Prídite a spolu s bratmi a sestrami z františkánskej rodiny venujte hodinu týždenne nedeľným čítaniam. Po modlitbe sa bližšie zoznámime s biblickými čítaniami a ich posolstvom. V tichu a v zdieľaní budeme počúvať Boží hlas, ktorým sa chceme nechať viesť v každodennom živote.

- Na pozvanie farnosti Ivánka pri Dunaji budeme počas pôstnych nedelí slúžiť sv. omše s pôstnymi príhovormi o 9:00 vo filiálnom kostole v Zálesí a 10:30 vo farskom kostole v Ivánke pri Dunaji.

- Počas pôstu nezabúdajme aj na sviatosť zmierenia, ktorú si v našom kostole môžete vykonať pred a počas sv. omší, ako aj počas spovednej služby (pon-pia) od 10:00-17:00, kedy si môžete dohodnúť spoveď telefonickým ohlásením sa.