Pozvánka: 23.2.2017 - Prezentácia autobiografie Paulína Bajana OFM (1721-1792)

José OFM
15.02.2017

Poznanie našich koreňov, toho čo nás predchádzalo, pomáha človeku poznať lepšie samých seba, realitu v ktorej aktuálne žijeme. Aj preto sme my františkáni vďační za mnohé aktivity, počiny našich známych i neznámych z odbornej verejnosti, ktorí sa venujú dejinám, či len stopám, ktoré zanechali františkáni v dejinách Uhorska, či novodobejších dejinách v kultúrnom a duchovnom priestore súčastného Slovenska.

Za takýto počin považujeme aj vydanie autobiografie nášho spolubrata pátra Paulína Bajana OFM (1721-1792), slovenského františkánskeho kňaza, kazateľa, organistu, hudobného skladateľa, autora omšových zborníkov a kancionálov a jedného z najvýznamnejších postáv slovenského baroka. Vydanie tejto autobiografie pripravili Ladislav Kačic a Svorad Zavarský v rámci Slavistického ústavu SAV.

Prezentácia tejto autobiografie sa uskutoční 23. februára 2017 o 16:00 v priestoroch františkánskeho kláštora v Bratislave, v sále Corpus Christi (veľký refektár). Ukážky z tejto autobiografie prednesie herec, pán Jozef Šimonovič a spevom bude túto prezentáciu dobrevádzať Františkánska schóla pod vedením Sylvie Urdovej.

Srdečne vás na túto kultúrnu udalosť pozývame.