Sväté omše za život

Gracián OFM
09.02.2017

Pozývame vás na sv. omše za život, ktoré sú v našom kostole sv. Jozefa každý tretí štvrtok v mesiaci o 16:30. Jednotlivé dátumy a témy si môžete pozrieť na plagáte.