Oprav môj dom 6

Silvester OFM
08.02.2017

Už v poradí šiesta duchovno-pracovná dvojdňovka „Oprav môj dom“ klope na tvoje dvere! Preto ťa pozývame, aby si spolu s nami, bratmi a sestrami - františkánmi, doslova i duchovne „opravil i budoval“, čo treba v sebe i navonok, v pravidelnom spoločnom zdieľaní pri modlitbe a práci. Keďže pápež František nás vyzýva, aby sme vychádzali zo seba a prichádzali naproti iným, aj my sa počas OMD 6 o to budeme snažiť. Tentoraz pôjdeme k maličkým, ktorí svoje detstvo prežívajú mimo svojich prirodzených rodín. Navštívime detský domov, kde sa budeme (okrem iného) usilovať rozveseliť deti pripraveným divadielkom, hrou, rozhovorom atď. Viac podrobnejších informácii obdržíš prostredníctvom INFO-mailou.

Program:

Piatok 17.2.2017

  • 18.00 Spoločné vešpery spolu s bratmi v kaplnke
  • 18.15 Sv. omša so zamyslením 18.45 Večera v spoločenstve
  • 19.30 Príprava divadelného predstavenia na sobotný program

Sobota 18.2.2017

  • 7.30 Ranné chvály v kaplnke + sv. Omša
  • 7.45 Raňajky 8.30 Prednáška
  • 10.00 – 17.00 Návšteva detského domova + divadelné predstavenie
  • 13.00 Obed (na vybranom mieste - dovoz obeda z kláštora)
  • 18.00 Vešpery
  • 18.15 Večera
  • 19.00 Zdieľanie

! Registrácia ukončená !