Stretnutie nových provinciálnych ministrov

František Xaver OFM
03.02.2017

Aj tento rok sa v Ríme, v dňoch 16.-26. januára 2017, uskutočnilo stretnutie provinciálnych ministrov františkánskej rehole, ktorí boli zvolení v priebehu roka 2016. Stretlo sa nás 41 bratov v zastúpení všetkých kontinentov, doslovne od Kanady, cez Južnú Ameriku, Afriku, Európu a Áziu až po Austráliu. Cieľom stretnutia bolo pomôcť tým, ktorí boli zvolení do služby viesť jednotlivé spoločenstvá, aby túto úlohu mohli vykonávať čo najlepšie. V rámci stretnutia odzneli informácie o spôsoboch vedenia komunít, o cirkevno-rehoľných predpisoch, o duchovných i praktických aspektoch animácie, ale i o hodnotovom smerovaní rehole a prežívania františkánskej charizmy v tomto svete. Rovnako veľmi hodnotným sa ukázali stretnutia v menších jazykových skupinách, kde sme mohli zdieľať ťažkosti i radosti zo života bratov, prípadne hľadať odpovede na nejasnosti, ktoré sa objavujú v živote našich bratstiev.

Do programu bola zaradená aj účasť na spoločnej audiencii pápeža Františka v Ríme a v sobotu 21. januára sme putovali aj na známe miesta Greccio a Fonte Colombo , ktoré sú neodmysliteľne spojené so životom sv. Františka z Assisi. On zveril všetkých bratov najvyššiemu predstavenému, ktorým je Duch svätý. Verím, že mu dovolíme, aby nás správne viedol.

Galériu a ďalšie informácie nájdete na tu.