Púť do Sv. Zeme s františkánmi - máj 2017

José OFM
28.01.2017

„S Františkánmi na púť do Svätej Zeme“

V termíne od 03.05.2017 do 10.05.2017

Cena púte je 670 EUR, čo zahŕňa: letenku s poplatkami, ubytovanie a polpenziu, dopravu autobusom po Svätej zemi.

2) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí: 19 EUR pre záujemcov do 71r. alebo 37 EUR pre záujemcov nad 71r.

3) Obslužné: 80 EUR ( vyberá sa vo Svätej zemi sprievodcom púte)

4) Dopravný prostriedok: - letecky : letisko Viedeň – Tel Aviv a späť (Odlet lietadla je dňa 03.05.2017 z letiska o 20,30 hod. a prílet dňa 10.05.2017 o 18,40 hod).

Stretnutie pútnikov upresníme.

Cena za dopravu na letisko sa rozpočíta na počet pútnikov.

Púť sa uzatvára 24.02.2017, príp. naplnením počtu miest, preto odporúčame sa nahlásiť čím skôr. do tohto dátumu je potrebné doručiť prihlášku a uhradiť cenu púte.

Program:

1. deň: priletíme do Tel Avivu, presunieme sa do Betlehema, kde bude ubytovanie.

2. deň: navštívime baziliku Narodenia Ježiša Krista, pokračujeme jaskyňou Mlieka ,Poľom pastierov. Ďalej putujeme do Ain Karem, miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety a končíme návštevou miesta narodenia Jána Krstiteľa.

3. deň: Jeruzalem – začíname prehliadkou starého mesta baziliky Božieho hrobu. Poobede pokračujeme kostolom sv. Anny - narodenie Panny Márie, kostolom odsúdenia a kostolom bičovania Pána Ježiša. Nasleduje krížová cesta (Via dolorosa) s františkánmi, Procesia v Božom hrobe.

4. deň: Jeruzalem-začíname Olivovou horou - kostol v Betfage, kaplnka Nanebovstúpenia Pána so slávnostnou sv.omšou. Kostol Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Pokračujeme Getsemanskou záhradou, bazilikou Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša) kostol Hrobu Panny Márie. Poobede pokračujeme Horou Sion – Múr Nárekov, Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie, Galicantum- miesto väzenia Pána Ježiša a zapretie Krista Petrom.

5. deň: Ráno začíname v Betánii (dom Márie, Marty a Lazára). Návšteva Jericha. Pri rieke Jordán si obnovíme krstné sľuby. Prechádzame Judskou púšťou, navštívime Mŕtve more s možnosťou kúpania. Prípadná návšteva Qumránu (závisí od záujmu pútnikov).

6. deň: Presunieme sa do Galilei, začneme horou Tábor, kde si pozrieme kostol Premenenia Pána, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej a Nazaret - baziliku Zvestovania, Kostol sv. Jozefa.

7. deň: putujeme po okolí Genezaretského jazera – Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra, hora Blahoslavenstiev. O 20.30 Spoločný sv. ruženec v Bazilike Zvestovania spolu s miestnou cirkvou.

8. deň: presúvame sa na horu Karmel v Haife spojenú s návštevou Kostola Panny Márie Karmelskej – Stella Maris. Odchádzame na letisko a v duchu sa lúčime so svätými miestami.

Prípadné zmeny v programe si vyhradzuje sprievodca púťou v závislosti od situácie v Izraeli a času odletu.

P.Pio Ján Kalinský OFM Kontakt: 0908 595 939 e-mail: piokalinsky@yahoo.com