Hľadáš svoje povolanie? Ak áno táto pozvánka je pre Teba

José OFM
16.01.2017

Sú priania, ktoré nemôže splniť žiaden človek...

Pozývame ťa na ďalšie stretnutie pre mladých mužov, ktorí sa rozhodujú pre svoje celoživotné povolanie.

Toto stretnutie sa uskutoční v Dome hostí kláštora klarisiek-kapucínok v Kopernici pri Kremnici, 27.-29.1.2017

Príď a ničoho sa neboj! Bratia františkáni

Kontakt:

Br.Filip - mobil:0910/640842

mail: filantropofm@gmail.com