DOBRÝ SKUTOK - potravinová zbierka pre núdznych

Bartimej OFM
01.11.2016

"Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky." Giovanni Bosco

Naši bratia a dobrovoľníci z klubu Hľa človek (miesto prvého kontaktu a stretnutia ľudskosti) vás pozývajú do každomesačnej potravinovej zbierky pre núdznych. Koná sa každý prvý týždeň mesiaca. V priebehu tohto týždňa môžete pripravené balíčky alebo tažky odkladať pred bočný oltár sv. Františka v našom františkánskom kostole v Bratislave. Odtiaľ ich bratia budú preberať a neskôr distribuovať tým, pre ktorých je zbierka určená.

Zbierka a týka najmä trvácich potravín a iných užitočných vecí:

  • cukor,
  • rôzne konzervy (najlepšie také, na ktoré netreba otvárač),
  • trvanlivé mlieko,
  • mletá káva,
  • trvanlivé sladkosti,
  • vrecia (objem 120l),
  • mikroténové sáčky,
  • oblečenie (sezónne, najlepšie nové alebo málo nosené),
  • deky alebo spacáky,
  • plastové lyžičky.

 

Klub Hľa človek je otvorený každý štvrtok popoludní. Okrem úvodnej modlitby, krátkej katechézy a dobrovoľného zdieľania, je pripravený zábavný kvíz, čaj a potravinové balíčky. Viac informácií o jeho činnosti alebo e-mailový kontakt nájdete na webovej stránke.