Pozvánka: Trojdnie a slávnosť sv.Františka v Bratislave

José OFM
26.09.2016

Pozývame vás prežiť slávnosť nášho zakladateľa sv. Františka z Assisi i duchovnú prípravu na tento sviatok, viac v programe:

 

Trojdnie pred slávnosťou sv. Františka z Assisi 2016,

téma: FRANTIŠEK OBDAROVANÝ I DARUJÚCI

 

Piatok 30.9.2016 – Ako sa rodí darovanie

18:45 Františkánska krížová cesta – bratia a sestry z františkánskej rodiny

19:30 Sv.omša – celebruje a káže: br. Juraj Mihály OFM,

20:30 Filmový večer – životopisný film o Františkovi z Assisi I.

 

Sobota 1.10.2016 – Kde darovanie rastie

18:45 Františkánsky ruženec doprevádzaný spevom – mladí

19:30 Sv.omša – celebruje a káže: br. Ján Kapistránsky, magister frant. študentov

20:30 Filmový večer – životopisný film o Františkovi z Assisi II.

 

Nedeľa 2.10.2016 – Čo darovanie prináša

18:00 Modlitba nedeľných vešpier s bratmi

18:30 Sv.omša – celebruje a káže: br. Simeon Brindzák OFM, provinciálny sekretár

19:30 Koncert Františkánskej schóly Bratislava

 

Slávnosť sv. Františka z Assisi 2016

Pondelok 3.10.2016  - Vigília slávnosti

19:30 Slávnostná sv. omša - celebruje a káže: br. Damián Mačura OP,

spieva: Františkánska schóla

20:30 Dramatizovaná pobožnosť Tranzitus sv.Františka (bratia + mladí)

21:00 Sviatočné agapé

 

Utorok 4.10.2016 – Slávnosť

9:00 – Slávnostná sv. omša - celebruje a káže: br. Jozef Čirák OFM, gvardián

10:00 Sviatočná káva a posedenie s terciármi a ľuďmi z rannej omše (refektár)

19:30 – Slávnostná sv. omša – celebruje a káže: br. František Olbert OFM, provinciálny minister, spieva: Františkánska schóla

 

Tešíme na vzájomné spoločenstvo!