Formačný rok - ENDING

Bartimej OFM
07.06.2016

"Niečo končí," povedal ťažko Geralt. "Niečo končí, Marigold."

"Nie," odpovedal vážne básnik. "NIEČO ZAČÍNA."

Týmito slovami z jednej poviedky poľkého autora Andrzeja Sapkowskieho zo ságy Zaklínač, začnem záverečnú správu z nášho formačného roka.

Skončil. Ale niečo začalo. Verím, že všetky tie mnohoraké a mnohotvárne Božie dotyky a tváre, ktoré sme počas toho obdobia 7 mesiacov videli a stretli, začali v nás niečo nové. Nové srdcia, nové pohľady, nové témy modlitieb, ... niečoho menej, niečoho viac. Bohu vďaka za tento čas a vďaka za všetkých ľudí, ktorí nás počas neho sprevádzali. Prajem si a vyprosujem, aby to v nás našou ľahostajnosťou a zatvrdilosťou nevyšlo na zmar.

Bohu vďaka!

No a na záver opäť slová od iného autora, z muzikálu Bedári:

"And remember
The truth that once was spoken
To love another person
Is to see the face of God."

PAX, priatelia!