BEZ Alternatív

Peter OFM
05.10.2015

30.9. – 7. 10.2015

BEZ ALTERNATÍV.

Každý deň robíme veľa drobných rozhodnutí, skutkov,... Sv. Pavol píše: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi.“ (porov. Kol 3,23)

Čo motivuje naše činy? Robím lebo musím, idem tam lebo sa to odo mňa očakáva, chcem vyniknúť a preto sa takto správam, je to mojou povinnosťou, atď...

Tento týždeä začnime robiť aspoň raz denne niečo z lásky k Bohu. Od podania šálky čaju až po službu, ktorá nás umára jednostaj. Spoznaj ako ti Otec vkladá do srdca pokoj a radosť, keď začneš robiť veci kvôli láske k Nemu.