Deti sa modlia za pokoj

Felix Mária OFM
28.11.2016

Výzva z Aleppa k modlitbe za pokoj vo svete.

Všetkým bratom františkánom, sestrám klariskám, všetkým sestrám a bratom z Tretieho rádu, a všetkým ženám a mužom dobrej vôle.

"Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach." (Evanjelium podľa Matúša 18,10)

Drahí bratia a sestry, nech vám Pán daruje pokoj! Dlhý čas, ako Menší bratia (františkáni), sme znepokojení situáciou našich bratov, ktorí zažívajú skúsenosť s kresťanmi a všetkými obyvateľmi Sýrie. Nie je to tak dávno, čo sme vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo úsilie zastaviť vojnu a utrpenie civilného obyvateľstva a aby vyvinulo maximálne úsilie o dosiahnutie mieru. Teraz na začiatku ADVENTU, v čase, keď nás Pán pozýva, aby sme vytrvalo bdeli a modlili sa, chceme navrhnúť všetkým našim spoločenstvám iniciatívu "Deti sa modlia za pokoj". Pôvodná myšlienka pochádza z projektu "Cirkev v núdzi", a chceme ako Rád menších bratov - Františkánov, priniesť túto výzvu na medzinárodnú úroveň v mesačných intervaloch.

Táto iniciatíva vychádza z vedomia, že Kráľ Vesmíru, Kráľ pokoja, je pravým zdrojom všetkého mieru. Naša farnosť sv. Františka v Allepe (Sýria), ktorá bola silne ovplyvnená tragédiou vojny a ktorá je pevne zakotvená v nádeji za mier sa už k tejto iniciatíve zapojila. Z Aleppa chceme teraz poslať toto pozvanie do celého sveta. Začíname v ADVENTE 2016, ako Rád menších bratov - františkánov chceme povzbudiť všetky komunity, farnosti a školy, ktoré sú zverené do našej pastoračnej starostlivosti, a tiež všetky organizácie, ktoré sú nám blízke [zapojiť sa do iniciatívy], a tiež chceme povzbudiť všetkých, aby sa iniciatíva šírila vo všetkých cirkevných a rehoľných komunitách, kde žijeme, alebo kde Menší bratia pôsobíme. Veríme, že Pán vypočuje volanie "maličkých" a že ich modlitby sa stanú príležitosťou k zamysleniu a obráteniu pre tých, ktorí sú "veľký".

Žiadame každé spoločenstvo, v ktorom sú "detské omše", alebo pri omšiach kde je väčšia účasť detí, aby PRVÚ NEDEĽU v MESIACI venovali MODLITBE ZA POKOJ, tak ako to len bude možné. Podobne možno urobiť v slávení v kaplnkách počas modlitieb, alebo aj zapojením škôl, prípadne iným spôsobom iniciatívou v ekumenickom či medzináboženskom duchu. Ak komunity nemajú detské liturgie, alebo ak nepôsobia v oratóriách, alebo na školách, môžu túto modlitbu uskutočniť počas spoločných modlitieb, alebo Vešpier, alebo pripraviť inú špeciálnu iniciatívu. Tu sú niektoré praktické návrhy tak, aby zjednotili formu slávenia, podobne ako to robia v Aleppe: Po úvodnom pozdrave a úvodných výzvach kňaza, niektoré deti v procesii prídu pred oltár so zažatou sviecou, ktorú umiestnia v blízkosti oltára, na viditeľnom mieste, pokiaľ všetci spievajú, alebo recitujú modlitbu za pokoj. Okrem toho, rôznymi výzvami a úmyslami môžeme venovať pokoju v ľudských srdciach, za pokoj v rodinách s deťmi a za pokoj v Aleppe a po celom svete. Piesne by mali byť zamerané na tému pokoja. Ak je modlitba mimo Eucharistie, môže byť vždy prispôsobená modlitbe a sláveniu. Vždy nech je zachovaný symbol horiacej sviece, spolu s MODLITBOU ZA POKOJ a piesňou za pokoj. (nezabudnime vždy deťom pripomenúť a vysvetliť, že táto modlitba je v spoločenstve s deťmi po celom svete a za pokoj v Sýrii, Aleppe a za pokoj vo svete.)

MODLITBA ZA POKOJ

Pane Ježišu, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame, nadobúdame; len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen

 

Žiadame všetkých, ktorí prijali našu výzvu, aby sa pripojili k našej Facebook stránke.        www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace alebo     (bambiniinpreghieraperlapace)

Boh nech požehná každé vaše úsilie o pokoj a nech počuje volanie a modlitbu Jeho detí.

 

S pozdravom Fr. Michael A. Perry OFM, generálny minister

Fr. Francesco Patton OFM, Kustód Svätej Zeme

 

****

Pracovný preklad: br. Felix Mária, OFM  (originálný text Listu môžete nájsť na: http://www.ofm.org/ofm/?p=11994&lang=en )

7$ԫ/cJ)hY0}j4?CC7Z jh~ tV8`ԁ6T\i9Pg?JRcjhv?.qह;]{5)8+Q<@p g<:8Uyh> sڣ9R{֡Ei\ [21ZhVGKqQy2/ 3^;RD8F$U,zӕb9;="ˊvmK>i5$ciauF)iԛR*cR bdeӱHE-NaL"4zCBi.)(-"i›A# 1LK)^ )ɱQW2V@DXy̕ )jZdP݁vUȭLT5S]YMֵ$˔i&3cTUP\ MS#(;s`b5'1BKUݷT{ɥ)j7=i1U8PTLUpz\,R,\tMI.XՔN)( U*niʈhL%8A5mTTAT@=(h:U.qe&fO3Y k^5ps6gޣ4S7WJ9$Ɂ MJXͲAR bx<xnqQ J@\UjuS⧌hLdj]S4팏v g+t590'?I ϥK'"`)7$|N1cKۃ5.7OpAOmvUI,=Y)-Sw# 9/blZn-G5 #GcUe;)>4DdDٌ\uuT3jL \(7(ڙ1VpqҶo{ogilDpA5Uuq$sǭIRA=[Wb $2 ?:dsH|{sV∁ F ,K|i'A#+\;@Tgd`t!#-aT%v#`_ҠppERRI47LTj"+DrR(sRG9.ZMV&\Ul!12jhiiS'rSaZE$6*LSqH9oU RmRlQSlVeXsRy֤"3R!nhCQVPYjSKcKﴆ\_y5rC)-<2'$S哊Fmb9)9{ 5IhJ f\^ ڞS6/Z&Aqݨhk'p ]ԩj*`gȧjT^V+KrRaj'͊v*z#)76 |֌n1X0E^IiM0sU%Mē>sT$MԆ3M .x9y"ȪR[Le8%XAH$<TiVJ20N7O=hA+PYqVOҕj)30wA+Ҵ#PΛ" o_j6tB r.2ݩ$ G /IZ09ҩ[" du+K,J@+:w#rzUk37L)ˍ3N+RЂ,FsӚZ1=k&եDC# ԫ"!EO(tZE.0mʑM ߹d˓i˃dNF OVaavrI&:䬌Wh8w3&HPN>KvCzƚ.B'ֆ55wn1U{Մm0FRu婃f\Y9wFQڶJ F# ޒKC HbG,ݣث99Ii“yǬ1L'4g&,MW&,\S#FAbՉpn@Yj.j1Vv+I)^ |j+0MQ|i#z)ެ F+ϟ֕V.I(SKC%ϽT|QDȝZS3.sJ.pz@ޝұFH/9XBޟJ±nk{yXv6j9<7N DΉ_4 eExVRp{g=i%wMYh/PሆF@{P HL~5 2|V#~L_5,'o2k$G麓gQ>mYvF1{"3>~~S 'AHw:c5@QXuM .rIAɸBTI }#r~ꞠW뛩v Xno7֍GdhfzѨY;1Ux=iv=h,Ņ7pz}zVF"T~(7C֞/dQT>=h,Si@Bydԛy-D2"jɁQyyLb&ES.wSQ&"+Yґثq.I5#zf"IRb;Ԧ㎵REri'&.MRUXBi)h!(ɥ%&1EP4))&;.W 3i[4˰`zۦ6\ᕦCۆE&RZ<7WJU!P=+̵k_G1ƒ[6 p%H*9Q+1)qY3@q,84r8׭RIbA#H;+aIu Flk= _V Dmj SiӜ⢎fvY0?wu_Q*vZG$Q)+1m2)ruL#<2A_W-x8R o$wVEj;qJʲ6r:pGֵ" {zVYd'vU,@=1h<1^ >$y9\ Eaé*ٷ !O+;Y3u6]&w)c=xIlyeJ6 QT:qgϣ\! ޵K6,}+פc#Ee]鉂G>/c̤Fn>UIJ.~E>]ƘGQ߽s׺j'i&D'Eخwa??ڣ(99R*𾂒8xZ_I3^iqΥteR } ,q=+Nv`#HYzc;<]~U;4>UkiFkgt`wgCkSdn^H@GQRBU#՛8P/)MTSu9b@5=1F$uY|E $g>=)'Xe6b9dsVCRyޜ2:R(1ik7m'kӶѶ=cӶѶ=cRm0z)v@XJvڛe(JzW U ڈHIiRj7mPdReNisgFS^:(M@ˊxꬑ؛i)1M!4Hb Iv(bF(Rъn(.)q@ Q@W&S2ElZŌTI酧LZzaRH5.g^ֱd9cW5khq(B'*id C:6Q5iJ$>S{Qӹv u"i7bf (Wf\ -Ijyv1_2cJn6lڹ&ΘA'R< c>jՍNY1^Υ4Bkp \ͫu'#dQ{̌lj#L;7tNb\sq5|tVCR;ҔyL3{KgA8E6[\~Rl)QEhTڳn,M/OƺN]C)4Tȭɋٿj:m*~u6@bqYxhG h%@0?4K[b7_7Cts($<"2;pP2@(BjV rǵ;[no[j[ߏӷX+.b k1Q)JFh2 IV\ntN;U&Z[uW_=үs ue5,3.m'kQ,_$ 3۫B W=+9FHGֺJI]@a U9\ 2չvzR2Ȍ@TJCzW171CzֽLEt'=+B̪2$櫛E9=Jo@*!Xwx{@3o9Ԍu0AO0{ad6-Z:th։4&1PM.ȉ(^*$ҧ[=*TW ){:'p B9FLAJq1)(4b )ؤ&)Pxb?*܌.b$op+7@[ADq>f&'S};iV2z ݹb̕Lˑ_mdTTQǩm1g=k7v)\E3g`Im,'}t#ҺBgY:$告uC&lc3Z?/QiJxN`w{;,?uHe@ZI[ǹaZGN&լB>m׶R31ZG;ݝ>. nl㚕S+DfȚ<8+@.p)Z0~)]5 :QF)Y̎>}'cW­Z]\. ]aIjE (?Z{Cm8p8>c'8Ҧ:2 0}*9塛'pW!7.iNVfuax`dP6:Yjؤqksظ.| SjiL`pOҩ, kXwWVABkWkӷ ޘ{ d8-T&q98j"|*J:g4;βBrCpi#u Ayhz¸R9E9TTM,mpOjr0G5HGMȥ1C"nf4ȣ"a*h2*,0hBE4& ?):jalkV6WZD{i깥ObS&@T  $j\{^PjzZ.h!1MaRae)PqZ)`g  R(4RfL4RfE&i(S ckman:4;\qֲney=ɚi4RsITRRPJ))ʧx~6g#72->dC4,zo}꽠ZX'[MCS p9q}̋x olt5/V\tDh9~{Ɩ#/0àzvFil3Tp៥4%vDN}GJg&`20qjwb8,:?BkpO麕ZGCFgz?j$ѱt8bއc޳Kv1=qV|pu/#GS~?Zo!'&}+4yw4Ic*nC=mel硯BԥuXA:IJh“o,sƢoBEs&7"7d皆Ɂ_ZҎ̈!pjy5wE 4P gL)$jϖ6!J4+7nGQV)A;DZlݰj@  ^ԾO`Rp@M \V)yTHR~Uoe\V:XUx5CS)|xWOkmI)l61bkt)-9 1mWhɦ%*M9I'Ɲ裭_Dir9 ke/1")1#37"z|rnI+Y+)ž26>޴ZfE/ MW~ի C7%E8&C$LѸ5V],yِRJVskvLu Rkv/D9TRh'aU(β=Rܨ"e?N2kͼ qDA-8qo;sx9" vz衛z ͒-Mj6sqdZ8<л氦I5P͹/S-]O&][ɔ@\&VSeݿ8]QN[hqquhӬ8'lE }*sk6!"y4CiIL-"#?8\fwd,OdwPjk&6kA9up]^`YՅvv ع82SW5crاJ>RiCRHDe88(Wʠްthqa+-ycc#gaZ(C#9~Um㌄_{ bɨB7՜|l4U8NaDP:>j_0m#޲c)3]Th9T~Fŵ,L~lӵ;)cN3]6PV$^H5M,m8Zw3LYcwT"ݔVqjP*&[֯Di~ݣUg~jtI u!LCT|@nQi 4&*<@j/ZPM ։iئTT4NasT5jɀk泸5bh\Wca$ը1ޣnm1ֳϽG-jHW~Ճws]0wU`n?mb9*_/ִ&o xcHːq~klHcRNdS߉-<g|r 8єCKmu=%]?Kԃp؍HhqԱBۨ#g% kREfp˻ԚUudCLʡjaWCev1z⹛LI<8V1UUiY܎GSUki!nPtq=ż: n}[. 9jR(ϸv,46#acA+K15Fm\/g,ᛖǥ8EJԨĬ93)rGj.mzi+NMz]"/[S.NѻVa!%X/Y8=J gj.URihxcBǚR)ҡ1R1ii6 JJAR b *!֤<k)i4p-?n1Lv:[W8dʞU0x*Frev/j RLuB</|DOojwPtP,^TqTܙc0r=*.GitE`֧;wH$.Z(|çup@A1+EXw/"\:v?34tڜ%ǥy61?$<|6TMd֬둝ub˴fIlﴋ?OcU%99e洄^SWT5ͫ[ޠwg朲g6!*?(ֶudѹ=+xW7  3Cg4RM!kcF}5fHBNUEmSN8[TkdC隉 *G 5 BD4gJrIUMd)-JIiAT`f/ ;vj%9x">3ދ“xJgG(swK͢(sY4* i;[^&4SrՕ٤tE;ۓTf*ճ5LWIZs/)θ<6楝)SՀZAUvV[Vn, *huRԌaSO"E4Ju!C))ƐOSQRJNT bwSTY HO5#PjeV-H1JX-Ӛ4vʢL/* !(@] R 5)Wv!cdݹD22kRN./QT'')ϭcRe1*)Y'sQo=k5;i`)+>Iz+mBFsT-ԂZs9\w|vVkMq+WFe9Y'za\Ӻ2z:PФ,E-2#2RBeV)"-)VlQ1BMn[#ڲ킲}kb+J$Vw":ZR.f\#nڜw# x#c4Ij9Yr R* rzgjԂǵ2rqIۚ.6FW*7.jSE!zFR1|E0J`x(?rQ8LF\>{DI{|1 n 99iH~u }լx: -nkZ\O9VI*Ҵob:RҽjG2 )⣒lR2*)w Wdn7JSk6X=9[RGV|RfmBc5TTlSj,NL)1T!W47(j@DNJ&aL0qm3㓚IҖsa%k0*7j)5Ȣܵ*ZeiqV#ViQW#ZlS ֨ L4jACtJD]Ն֓*UH+)!QEHĤ4LSSM֗m0Hc#j&"D燓cds]:Q(qd. . s ӷC7 c?#kX(p:+ZMn;~LEIN(rq:Me'WyioQV"wf澍9Tw7C?/9UIN:P$BZUc`s&Ά#v2*،U[a 8 ܛ/<0@N^j#:#(>zVu(|U@_R1=ig1P3-mOZ׮wA*Aa9Vrkz_Y8"VqY^AT!Pq=C޴ :UjM"l+E܃=:Tm;BXTyΧg% w-j u KM6\楧6; ;-K T7QM`N3ڹ&>yV;pY$ MIYJ. Z݈9&bvv\4NϹc(+*0)l֣m8A뿏Yiԓ]x#wF:bR]ȯ ךU^ŀ"!aZt.˩}1-nh配GZ &1*5ٔClF)&1j)$⠁jiSy. O\P7} fIo^ȦnvN iMr*FvySڢ[kvEWQjȶBGοw]T+3f`qW|*r*f`TQvT$4E\$gg1 r9Hr1G(Ԏu2@($j#GARM]H8nƪ"ǎmx1P"Ą+tM sQ^ dQP{V`.aqQ8 sAzpVT(=iQQ$=i>nh  X)&+RÊcSYR (;&TD;ޘd:˚{h)4&iif˜ Z$#$F}!uԥi TgHR%SV#lUuWѯg +6i Ɏg$tPZݎɭXu`Zshc:s\TQ穬xpEX1IU4lEZ'9dJ5*+sԉ0 \Z\QRkxLT7C)OLVrߍN4%1U9hE3T+ty,On!ֵ/u='s1g%L5Qކ~J<~pʃ!Ei~dvCqĉ$ұ^iJMUs= Q۶&DUb㉔\:]2i?Ƴ5JAIYm լ?ԗIʍP5i^AXgjp= 5M:)2$yMbtءyYҭj\gғNR["GnsZbq(45a%hʹ  TCbA\2\[Qdn/w“֒>ޕ-YqmbpxG0SUxCӋ +GH20Ep.ƜZBNJһShHQEMmD7oxf\gVΟ,d沋\WlZ.k U*s\IkryV[ k*MI[\ cӥAhs IH֤lIMl5Z7$m|U$,Zh1l#Sb΋U}z˨El2<Ȳ%XaTI;ش.z˜[>&>O̹V'BsJMC, y132\i؋C 5v9C(" \,x4 i_zҗ4SճުJE]^E=PN$-HMFZZ.RoKLԱO4Sb?y}3%)۪"Ƌ MGu4jJi90 hx\mw:+c^mU#ܢ-1W$註V &kvP*ةh{5OZy wBmm H.ea֬?/"v_̠U}Hy9Ejꠥ\˒sFE^'_iL$^p葓RoN*)ۈW#sJNkou둛y'20Z^յCݫӼ cje~VSSS%0SIWU]XwJi!Ak̯a1/eN*iԝ]b m2_OEq7Sąrzs]oC֎y_n^vY  Kd0W ը=ڼzSN{L̀+]+P}psRNju FwYhTcVzCjo5I"Zl'KKs=)qڞT($1Tb1h@O5-a5nyRE@^#=LLX(8"Iޢyu$םO|ZՊn֮4Ziw+W 5vUcšͥۗvWtSnMCS>h=zZ(6ȣf0W+@;/o:E:czWWskXIݬ[߆XL{iHTx3/!WAoެo+kP4zSM3Cܞ*yK/8ONڨވfSO虪u\O½GָiV:5,R޺Z-yqF2Gozm.KflLI_8+JXJT0S;?SJnYXEz۽VRl !7[5ԃMIꥺԊ yM*MKn5 p X,F(qhBp(3M*Uy:U\Sm@ XI "KS*HPZS(2mR+T])FiYS.jcNi.ilԢm4Ԙ Iq JMj@ةc i) 4TS Ӹ@E-87!E8 js@ R+S) `¶aZ6aDֆvEoBt[J(v EpMjzX;TPJ0i lΒqHKWASOIBWC2SWenH#͙NYDI" ^'Rp8 $Tֵ8F5NIOA[8=*('-jZ`b [:PkQHw9QOOd@E& \Iޔ!~G *M2ZV+LҊmHX%j*A(+LPQRSu ]{RLJѵFThLQӐ€E"ȩ cSV3BիU:$SjJB($R&qMRn< 6J*aO'kNp5x*[Y-ON:+]\^iߜFHzcAp\U3w%&<ԗ)'5-#dd55lmGYw;Tvыu]V F-Jaz|;YC+1$`oH(UqZʮt!cqZ[41PZFW/JҾdpFj).g5Y݉+1=/T[;~r*X(kjjt xc.{%C!W}޽GZgSBomG}޺-%cɍ&3RI#G"u8 ^S2Af凊.HYZt+ޏy2i1XO 4u!%KхAwKXt$})@ܟ t=8YvX;r9 1Lzw9SڢہRG@xF(}7WKHʅ]N#^G`ӵ"S'_ƻpv{BvJ鵟jSH?qhثVA5¤flRh`&)qJ1ǵ(@:( ZrB E&<ݕ `sS~2?*ljM;l/9Hh:YU|w?NQ=+.ʣGkm Pj15p~M\ۙ6YU6KmI19Ϡ;PlWLUEbA ȫ>EIzZM8`GWkP89唤mW[Bx FƠRF"֪Z[QXIQ7ԋ*Y`{< +BRxn5!R92疭=~ٙ՚įv ^;GAe I&RFT,&MsT0>mCʤR$f@P3yH-sϭwCmw E OlלkTv榌Z4m k8>1=j90dc #:I l0|+1+#xEi4 [hm]+y>ZsG%j=Ͼ mf[pa޵ߓJ8ѴR(*œ%s;3&.}kE^XS>ҹ6^$czIEP̕(&(liQ1Q@P7QSb1Rjօ+9 ܙcJ"dnɀ+wgM$(t*U8?I˻jqT'yH4`_9먰Mu7X`k >MorUIN0iʘ5Ҏ6CVcj85+qYɚB%+@ⶠr*XfA! VUE1.,˘5HX$fl54#< 1O(+c<m:$Sx++K`J9i]Tºo#F72Ƹ6O0kFn1k{{ HaI[ Obzb|_%o!IU.\JߗKsj|,lzWEb]T1Ea]GzvҧfفM8{۟FE}k 5#גx ſwOY[c+qktfr[F3w=4Ұ ™@(PMF`Ԡ}"@4"eznI lC*ޗa|VPJOR*y_ p 76&`KO!sh@_KMtI~ڧ1󳟏~Vp8֕4:e|\zt;MÙIET1Rmzy]2[InS`#O8RvDS{vq*휶2sm.`Aӳ%`M*r1Sa ;~z1L4T{<;~(sRZKtBl]d8Sht˫y-n@#ҫy^,|ZK~KRH`3L$r'ѻW@ǫS2 XB^|VS#1Y)yI;mdO.nojeRA%8Rqit/ڜu Y,I+g*"fAҼq]WؽVb͒\rw3]t̮vA.T3 1kBذj(rj P~L+3$!C}3]G+=¶rpXvӢfQmUU'~)|B3kV^ZVolEGN2XՆX$qટd-p(J6r~'R+}EcڼdU6߉:"&,זzH5 v63M4 c\Fƛ@`-% OZSf1Z֑9" aU4U~Hu&+KҞǵs+3"ձ/L"P*-C#j*kU I3Y1gARq EM6:zҒ3 gi Pi@$H;p@\N Y kZhG&=lù(ؑ[сqC5jm)䫓ږ;XɺQ&v]f\z: ~5w-&VqDNO[fJrzOIZՔh^Z8*2[v[iCin"}/>­q}p]&@f85~鯴yts/#2[M JIIIŧF]-ǵu$3Z(z#>}$(PG\V@GF)g2Hǽf M +?G(ٿ2X{ȎAl4s)$ҫ]IAh@6Es$ Hvb$ʺ cT yzݼS7]U̮s%cwZjMhHB,Ie Np2q;꤬vc e'q*Ű&6h-JA8:|d0:k]`H-d7"+R.V~h!&RaW`QֻMMf qקɫ,'2DwwXKq!ڑb~{9Mgǧa\iDݑjڦ=敳AVk;$SvIY)YX2EUsE*<A4YC(4!sIEK ^c2!OZ1؃ڬǧ 4T*YGi8;lc;ab_(^H:++hVXj]*3. !ZL)glԑObn1u*ŇJjD\/ n߼WIl ]h%j Cc[(Oq@VEi3Gk&9ЂjZݹI֨ Oj<%C.ɔz{ረ8kԣR6bT#da6zX6}yW|b,zWq)@ׇZJŅ$3Q<3ޔȑXe^iI3LYԶ1ӏс׊Ulh%@ang'oz'ޓӃdPhՌzlvZB$A'y$.?WP *0qd?Vյ-v_{[ { ysɩ.,mu]Ƞ޲]G@{TlTF,NM I.)(g$ӟOm,Tʲ4Y1Ok Ugn$c"16BOK}s-M|}RYo"0Տ+>XÂ}<:uڤf MO-abViVŠwq=ܢKY URm@jKذ#|3psS.U-ƼTzYVϺB-HOnxPmcH3+Ysq{^Q߾{51>k´5n-fDpd;+9¯O=]҃v7=ER&iM4 J(hTTq*u,hz)1H՛4Fm}Mred^.Jv357dٜF{QaA T99.I1zLr:gN^#QC'pll,xaUwwc ޵ѕH3 s+CvY׊鄹&:qRF ⣘J ʟ&`NkNJN%WWJCphRZp3=i09%1ӭ`.m A œ$fI=:Sn;R"?@qɫLv77Gtd.W$y%RLz`S XأʲAdWvfޣu:zYDĥs{V:Xr1 G4NJ\194-ٵqN0MkRT+m=BK;[}Klx1g#Io.v>V> y(y! pM đm;P}jվ-ߙl1Պd$[ՍHϷ>x-xnlm59$uj2X?Ķ1}"6UV=fhWTɦa'L'[cVŭQfaz BO`9>X`MA'`Q< HKׂAWoP7Eg5 9`$IԺH-} 5wp3w4^+[ѹh&O~⦋VV! @ ?:ɚD=>UuZ#;QEH*28\lmS]ۋx i#\۩6+)(%'5 n7Fo #`~UcXY$+i^4OR Fd'j\6֌IdY.%#kZn錴.3L#ژYBFM֑W*RXgn1ڡٙs6J`Tscuݟ=pYYq'.V5$r@ܜ ,Rf `u>\J)F9&cjuBGJ"Z1@ $LX WqqOMaQTCUw0mN)3QW,[F1[< f+9F瘱r;z9vZus%WU<;ᱱI橬Vb5֊&\3OK݇d ZoA=i0Ú޲wy.5\jjwj j۔sWeѺ9\Qɮ<湽B#uSc(cO(N<ќ]=$JMkاJDŽet ҢGdMtUi.>ZjRoW MҀfUJCe ֩;SH⡔Qpk,W qJf^:W-{ :19QHdIЎ*pA #V.%_5PtIqG֥n$WsBp!Ԅ븊baU<ѥ[H2jI&fr2lt5ZGd%!췄V piUpTlNxC3l\Aq$j2zHj"VDwetөV1T:f(@A!SB֮{5eF7S(+15stZS[wsʟJWYu[.\[>!0Pmuu_-\c獏Oy+PI:Ar{T?F@u1R\f6G?Q\w~Ӝs@O|H$V֒F/~cSIK{[Am%sʋpL].sI.CeO \eWeY-A cKq [ic9<^X45I)TcƱm/-)d{qcArW?۵M3gȖ$?"''>wjG cp=RC,^rԘJ~T[ tiRqynw#d'N:{(q'ڸmLws]s@TGsp+o`8=: k4%eն*ַj~g!/-a\djqz 4L30*X]e!0mUs}*ڱw4h'nA[ŶȈ:O1*spv;UgL4E_Z+t`j.{)s\2 ?tQ^69&OZ Eʱj6TbIM 3榅wb#;j.RAj1R#[)h CH7cXu^Vb9F45szSpzNx0ˈGgfY3=+;N]$]l(rZq޶g|{[:Xbs51[766ESi QqLpkP"SGgV %jHU9pE1p#6zSjP=#;KzKRcѾ<}r󧛓gxszIH.'OWާʟcؙb3Ң-ۂ.XEChꖩ^AwsOU_VZc?)9<1y 3=?*nevq0*AZi$ʨPasLG4w/CwcܲL4ЊH0A] ўz|BsլMndJFtzۨ>8^;׭JZX}RDęGA&`Q`GZط; g7k̬PSTwa=*oŒ*(|Y>i9XP,LIf#PH5{cXZ&p)MH[$Ms'/>