Zriadenie "Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj"

Felix Mária OFM
02.09.2016

V týchto dňoch zverejnila Rímska kúria rozhodnutie pápeža Františka zriadiť nové dikastérium. Táto zmena sa dotýka aj nášho diela "Spravodlivosť, pokoj a ochrana stvorenia - SPOS" keďže ide o presne našu oblasť záujmu.

Nové dikastérium bude niesť názov: Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale a od 1. januára 2017 nahradí štyri doterajšie pápežské rady ich združením do jedinej inštitúcie.

Za prefekta „Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj“ vymenoval Svätý Otec kardinála Petra Kodwu Appiaha Turksona, súčasného predsedu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Apoštolský list motu proprio „Humanam progressionem“ ustanovuje, že nové dikastérium preberie kompetencie

- Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj,

- Pápežskej rady Cor unum,

- Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich

- Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve.

V texte motu proprio s pápežovým podpisom a dátumom 17. augusta, ktoré zverejnilo vatikánske tlačové  stredisko, sa okrem iného uvádza:

„V celom svojom bytí a konaní je Cirkev povolaná podporovať integrálny ľudský rozvoj vo svetle Evanjelia. Takýto rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom starostlivosti o neoceniteľné dobrá spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenstva. Nástupca apoštola Petra vo svojej práci v prospech upevnenia týchto hodnôt sústavne prispôsobuje inštitúcie, ktoré s ním spolupracujú, aby mohli lepšie vychádzať v ústrety potrebám ľudí, ktorým sú povolané slúžiť.

Preto za účelom realizovať starostlivosť Svätej stolice v uvedených oblastiach, ako aj v tých, ktoré sa týkajú zdravia a skutkov dobročinnej lásky, zriaďujem Dikastérium pre službu integrálneho ľudského rozvoja. Toto dikastérium bude osobitne kompetentné v otázkach, ktoré sa týkajú migrácie, núdznych, chorých a vylúčených, marginalizovaných a obetí vojenských konfliktov a prírodných katastrof, väzňov, nezamestnaných a obetí akejkoľvek formy otroctva a mučenia.“

Pápež František s účinnosťou od nového roka 2017 schválil aj štatút nového dikastéria na experimentálne obdobie a zrušil príslušné paragrafy apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii vzťahujúce sa na uvedené štyri pápežské rady.

- Upravené podľa zdroja: http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/31/pápež_františek_zriadil_dikastérium_pre_integrálny_ľudský_ro/1254754

Pre nás františkánov má táto zmena veľký význam, lebo zjednocuje pod "jednu strechu" všetky aktivity, ktoré sa snažíme na Slovensku, ale i vo svete realizovať. Budeme naďalej sledovať požiadavky Rímskej Cirkvi, aby sme boli účinnou zložkou pri prejavovaní milosrdenstva tým, ku ktorých nás pozýva Kristus a jeho zástupcovia.