Položiek: 0  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

K o n t a k t

Vydavateľstvo Serafín
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Telefón: 0915 700 581

E-mail: serafin@serafin.sk

Bankové spojenie | VÚB Bratislava-mesto | č. účtu: 10030-14749012/0200
IČO: 586862 | DIČ: 2020372530 | IČ DPH: SK2020372530

P r e d a j n e " F r a n t i š e k "

Bratislava | Františkánska 2, 811 01 Bratislava, telefón: (02) 54435338
Košice | Kováčska 35, 041 01 Košice, telefón: (055) 6226358
Prešov | Františkánske nám. 2, 080 01 Prešov, telefón: (051) 7721516


Knihy vydavateľstva Serafín distribuujú firmy:
ZAEX, Don Bosco, KNA, Pemic, SSV.