Položiek: 0  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sv. František z Assisi sa považoval za nevzdelaného a jednoduchého človeka, no pre niektorých prekvapivo, práve on pomerne veľa využíval možnosť prihovoriť sa prostredníctvom písaného SLOVA. Františkánska tradícia zachovala viac ako desať jeho listov, ktoré boli adresované jednotlivcom alebo väčším skupinám, vždy s cieľom povzbudiť vo viere, pripomenúť prostriedky duchovného života, či formovať a napomínať, kdekoľvek sa vytrácala horlivosť kresťanského života. Assiský svätec nielen tvoril tieto výnimočné spisy, ale dokonca i žiadal bratov, aby ich kopírovali a šírili ďalej vo svete. Tu je možné vidieť počiatky publikačnej činnosti františkánov, ktorá sa v priebehu stáročí rozvíjala a uskutočňuje sa doteraz.

Publikácie vydavateľstva Serafín sú jedným z konkrétnych foriem apoštolátu Františkánskej provincie na Slovensku a to už od roku 1922, keď vyšlo prvé číslo mesačníka Serafínsky svet. Zároveň bola vytvorená "knižná dielňa" s názvom "Knižnica Serafínskeho sveta".

Činnosť vydavateľstva bola po štyridsaťročnej prestávke obnovená v roku 1990 a opäť bolo možné publikovať nové knihy a časopis Serafínsky svet, ktorý vychádzal v mesačných intervaloch do roku 2000.

Súčasná spoločenská a náboženská situácia je pre vydavateľstvo výzvou, ale i príležitosťou inšpirovať sa postojom sv. Františka, ktorý rozsahovo nepísal mnohopočetné traktáty, ale svojím literárnym príspevkom inšpiroval a sprevádzal predovšetkým svojich bratov, ostatných súčasníkova, ale i tých, ktorí nasledovali po nich, pretože: „Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné“. (blahoslavená Terézia z Kalkaty)