O nás

SCHOLA MINOR je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekého gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Venuje sa interpretácii klasického repertoára gregoriánskeho chorálu z prvého tisícročia podľa princípov gregoriánskej semiológie aj chorálu neskorších období a tiež chorálu františkánskej tradície. Uvádza tiež spevy z rukopisov stredovekého Uhorska, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko.

Schóla pôsobí vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave od roku 2013. Pozostáva zo spevákov: Hilda Gulyásová (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová a Sylvia Urdová (dirigentka – gregoriánsky chorál študovala u Prof. Cornelia Pouderoijena OSB vo Viedni: Universität für Musik und darstellende Kunst).

Schóla okrem hudobnoliturgickej služby vo františkánskom chráme účinkovala na viacerých koncertoch a festivaloch na Slovensku, v Maďarsku a v Taliansku. V roku 2016 sa zúčastnila seminára gregoriánskeho chorálu v talianskom Arezze, ktorý viedol Alexander M. Schweitzer.

About us

SCHOLA MINOR is a vocal group that specializes in the interpretation of mediaeval Gregorian chant and polyphony. Besides the classical Gregorian chant repertoire in accordance with Gregorian semiology, it also specializes in the interpretation of the chant of the Franciscan tradition and from the manuscripts of mediaeval Slovakia and the mediaeval Kingdom of Hungary (of which Slovakia was a part).

Schola was founded at the Franciscan Church of the Annunciation (Kostol Zvestovania Pána) in Bratislava in 2013. It consists of the singers: Hilda Gulyásová (sólo), Tomáš Šelc (sólo), Mária Páleníková, Júlia Urdová a Sylvia Urdová (conductor – she studied Gregorian chant with Professor Cornelius Pouderoijen OSB in Vienna: Universität für Musik und darstellende Kunst).

Apart from singing during liturgy at the Franciscan church the schola has sung in several concerts and festivals in Slovakia, Hungary and Italy. The schola attended the Gregorian chant seminar with Alexander M. Schweitzer in Arezzo (Italy) in 2016.

Koncerty / Concerts

Pripravujeme / Upcoming events:

Minulé koncerty / Previous concerts:

Kontakt / Contact