Adresa kostola:

Františkánsky Kostol sv. Jozefa
Františkánske nám. 1
080 01 Prešov

Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánske nám. 2
080 01 Prešov

Bankové spojenie:

č. ú. TTB:
SK94 1100 0000 0026 2303 9832
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora.

Telefón kostola:

0948 896 543
telefón správcu kostola - p. Gracián
Prosíme volať počas pracovných dní
v časoch 9:30-11:00 a 13:00-14:30!

Email kostola:

kostolpo@gmail.com

Telefón kláštora:

051 773 4607

Email kláštora:

klastorpo@gmail.com

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Juraj
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Gracián gvardián (predstavený kláštora), správca kostola br. Juraj provinciálny definítor, moderátor stálej formácie, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, pastoračný kňaz br. Andrej miestny duchovný asistent OFS, pastoračný kňaz br. Cyprián miestny duchovný asistent OFS pre Vranov nad Topľou, pastoračný kňaz br. Gabriel miestny duchovný asistent OFS pre Bardejov, člen misijného tímu, pastoračný kňaz br. Anatol akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome br. Dominik Sávio akolyta, kostolník, služba v rehoľnom dome br. Tomáš Becket vikár domu (zástupca predstaveného), akolyta, krajčír provincie, služba v rehoľnom dome Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom: br. Tadeáš dôchodca, pastoračný kňaz
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421-2-544 34 738
fax: +421-2-544 34 342
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii