Vyberte si Váš obľubený kláštor


Púť spoločenstva rodín Kráľovnej pokoja

Masseo OFM ,  15.05. 2022

Posledný aprílový týždeň sme vďaka Božej milosti mali možnosť niektorí veriaci zo Spoločenstva kráľovnej pokoja zúčastniť sa púte do Talianska. Cieľom púte bola túžba po obrátení, po osobnom rozhodnutí pre Boha tak, ako to žil svätý František z Assisi. Začiatok púte patril miestam svätého Antona / Camposampiero, Padova/. Vo veľkolepom Ríme sme navštívili baziliky spojené so životom svätého Františka. Našu národnú identitu sme si mohli posilniť v bazilike Sv. Klementa, kde sa nachádzajú relikvie svätého Cyrila. Generálna audiencia so svätým otcom Františkom nás posilnila do nasledujúcich dní, ktoré boli úzko spojené so spiritualitou svätého Františka / Greccio, Assisi, Carceri, Rivo Torto, Porziuncola, San Damiáno, Monte Casale, La Verna, Castelmonte/ Prítomnosť Boha bola priam hmatateľná. Zážitkov, myšlienok, pocitov zostalo mnoho. Jeden z najsilnejších momentov bola liturgia odovzdania Tau na hore La Verna. Na mieste, kde bol svätý František stigmatizovaný. Išlo o moment opätovného rozhodnutia sa pre Boha, plniť krstný sľub a nasledovať Ježiša. Aby sme lepšie priblížili atmosféru púte prinášame odpovede pútnikov na tri krátke otázky: Čo pre Vás púť znamenala. - Štíšenie sa a prehodnotenie svojho života a vzťahu k Bohu. - Táto púť bola pre mňa veľkým požehnaním. Prvý krát som bola v Taliansku. Bol to ,akoby výstup na horu za Pánom, aby som sa poďakovala za všetky dary a milosti, ktoré som dostala. Tiež prosba o silu a svetlo života plniť božiu vôľu, pre mňa a moju rodinku, mojich priateľov dobrodincov. Veľmi som sa tešila, že sme boli spolu ako duchovná rodina spolu s kňazmi. - Púť pre mňa znamenala aj zázrak v tom, že som vôbec mohla ísť, nakoľko som mala zdravotné problémy 2 týždne pred odchodom. Tým, že som mohla ísť, to bola aj veľká radosť a zároveň som si veľmi vážila, že na duchovné sprevádzanie sa podujali aj naši františkánsky duchovní Masseo a Egid po stopách sv. Františka. Úžasné. Chcela som sa dozvedieť o jeho živote viac (sv. Františka) a prejsť si všetky tieto sväté miesta. - Púť bola veľmi silným zážitkom. Veľká vďaka našim drahým Duchovným otcom, bratom, priateľom. Celá mi poukazovala na dôležitosť matky a rodiny. - Je pre mňa ďalším dôkazom veľkej Božej Lásky, ktorá je konkrétna preniká každú maličkosť, keď jej to dovolím, že sme sa dokázali v pokoji pobaliť, nič sme nezabudli, mnohé ťažké situácie sme dokázali v pokoji vyriešiť. Boli sme ako rodina i ako spoločenstvo nesení Božou láskou, ktorá sa prejavovala aj v tom, že sa nikomu nič nestalo, nikto neochorel, všade sme prišli včas, našli sa doklady. - Som vďačný Bohu a spoločenstvu, že som mohol absolvovať túto krásnu púť. Získal som nové poznatky o svätcoch, oddýchol som si od všedných dní a načerpal veľa duchovnej energie. - Táto nádherná púť pre mňa veľa znamenala a hlboko sa mi vryla do srdca. Zažila som spoločenstvo, v ktorom si každý pomáha a všíma si potreby druhého Čo ste si odniesli do svojich životov. - Boží dotyk - Utvrdila som sa opäť v tom, že som božia milovaná dcéra a mám hodnotu Kristovej krvi. Boh má ma veľmi rád. Prišlo mi to tak, že som dostala veľkú krabicu darčekov a na každom mieste kde sme sa zastavili, som si ich postupne vybaľovala. Každé miesto sa ma dotýkalo skrz svedectvo života svätcov. Som veľmi vďačná za svedectvo františkánskych svätcov, ktorých sme navštívili na tejto púti. Tiež som si uvedomila svedectvo mojich predkov, rodičov a starých rodičov, že boli verní Kristovi za každých okolnosti. Je to taká výzva pre mňa a moje deti, aby sme boli živí kresťania, aby sme svedčili o Bohu svojim životom v maličkostiach. Boh to dokáže premeniť na veľké veci. - Radosť zo života v spoločenstve. Vzájomnú blízkosť a službu s darmi aké sme dostali od Boha-Otca. Zážitok z čistej bratskej lásky. - Predsavzatie: stále sa nechať prenikať Božou láskou a On bude konať v každej chvíli môjho života - Veľkú silu spoločenstva, duchovné zážitky, ktoré ešte spracovávam a možnosť zastaviť sa v našich životoch. Veľmi som sa tešila, že sme mohli ísť aj s našimi deťmi a aj oni mohli zažiť spoločenstvo a duchovno spolu s nami. Toto sú ozaj zázraky, keď to vyjde. Väčšiu slobodu Božieho dieťaťa,ktorú pre mňa vybojoval Ježiš na kríži Zážitky na celý život, duševný pokoj. Bola to veľká milosť chodiť po miestach, kde pôsobili veľký svätci ako Anton, František a Klára. Nadchol ma Vatikán, ten prvý moment keď som stúpil na pôdu námestia Sv.Petra až som mal zimomriavky. Odniesla som si veľa zážitkov a spoznala som nádherné miesta a dozvedla som sa veľa noveho o našich svatych a blahoslaveného Carla Akutisa. Odnašam si pokoj a túžbu vrátiť sa späť do Ríma a mozno zotrvať viac casu na niektorých miestach a v silenciu. Aký bol pre Vás najsilnejší moment. - Pri mieste usnutia a hrobe sv. Františka + LA VERNA. - Najsilnejší moment bolo na La Verne, miesto stigmatizácie sv. Františka Je to tajomstvo. Prijatie kríža a moja odpoveď AMEN. - Najsilnejších momentov bolo viac. Prvé, čo ma zaskočilo bol život sv. Antona, o ktorom som dovtedy nič nevedela a pritom to bol veľký svätec. Potom to bol hrob sv. Františka a miesto jeho stigmatizácie. Tam som zažila veľkú silu modlitby ani sa mi odtiaľ nechcelo odísť. To miesto bolo také silné. Miesto sv. Kláry, cítila som jej veľkú silu, odvahu a odhodlanie v tej dobe, kedy to vôbec nemala ľahké. A potom Porziunkula, malý krásny kostolík vo veľkej bazilike, úžasné. A La Verna, veľmi silný zážitok, prítomnosť Ducha Svätého, veľká očista. - Najsilnejší moment: LA Verna-zostať Verná Krížu - Najsilnejší moment - každá sv. omša zažitá srdcom v prítomnosti. Sila modlitby. Slzy matky. Noc na La Verne a v Castelmonte. - Mal som dva silné momenty z púte: 1. Vatikán , 2. Assisi - očarilo ma celé mesto, baziliky, rodný dom a miesta kde bol pokrstený a žil Sv. František a naj naj LaVerna, kde som pocítil neopísateľný Boží dotyk a Lásku - Najsilnejší moment bol pre mňa Generálna audencia u sv.Otca, ako prichádzal a prihováral sa cez sv. písmo ku každému z nás. Očarila ma príroda a pohoria, kade sv. František chodil, sv. omša v prírode a na La Verne, ako sme dostávali TAO kríže. Nesmiernu vďačnosť som cítila na mieste, kde sv. František dostal stigmy. Človek by tam zotrval aj hodiny v rozjímaní.

...

Kalendár

16.08. 2022

Výročie úmrtia:

+ 1793
P. Patrik Andrej Veselý

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba
PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Medzináboženský dialóg - diskusia (video záznam)

Felix Mária OFM

Dňa 24. októbra 2018 sme v našom františkánskom kláštore v Bratislave pripravili verejnú diskusiu troch duchovných abrahámovských náboženstiev.
Diskusie sa zúčastnili: RABÍN - p. Misha Kapustin * IMÁM - p. Mohamad S. Hasna * KŇAZ - br. Felix Mária OFM
Diskusia sa uskutočnila pri príležitosti pripomienky historického stretnutia v Assisi (r. 1986). Hlavná téma ... POKOJ ...
Medzináboženský dialóg sa týka aj našej krajiny. Na Slovensku sa môžeme stretať s ľudmi rôznych náboženstiev. Žijeme vedľa seba a je potrebné, aby sme vedeli nájsť to množstvo hodnôt, ktoré nás spájajú. Rovnako však potrebujeme vedieť čo je našou identitou, aby sme vedeli ponúknuť do dialógu naše bohatstvo. Záznam z diskusie si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=X3nMs7SCGGA&feature=youtu.be

Tu uvádzame aj dokumenty spomenuté s diskusii:
 
NOSTRA AETATE - Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám (výber) - zo dňa 28. októbra 1965
Islamské náboženstvo
3. Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom. Jeho ustanoveniam, a to aj skrytým, sa usilujú podrobiť z celého srdca, ako sa podriadil Bohu Abrahám, na ktorého sa islamská viera rada odvoláva. Ježiša síce neuznávajú za Boha, ale ctia si ho ako proroka. Takisto si uctievajú jeho panenskú matku Máriu a niekedy ju aj nábožne vzývajú. Okrem toho očakávajú súdny deň, keď Boh dá odplatu všetkým vzkrieseným ľuďom. Preto majú v úcte mravný život a uctievajú Boha najmä modlitbou, almužnou a pôstom. Keďže v priebehu vekov vznikli medzi kresťanmi a moslimami mnohé rozbroje a nepriateľstvá, tento posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých, aby zabudli na minulosť, pestovali úprimné vzájomné porozumenie a aby spoločne chránili a zveľaďovali sociálnu spravodlivosť, mravné hodnoty, mier a slobodu všetkých ľudí.
Židovské náboženstvo
4. Pri skúmaní tajomstva Cirkvi posvätný cirkevný snem nezabúda na zväzky, ktoré duchovne spájajú ľud novej zmluvy s Abrahámovým potomstvom. Lebo Kristova Cirkev uznáva, že začiatky jej viery a vyvolenia sú už u patriarchov, u Mojžiša a prorokov, v súlade s tajomným Božím plánom spásy. Cirkev vyznáva, že všetci veriaci v Krista sú podľa viery deťmi Abraháma, že sú zahrnutí v povolaní tohto patriarchu a že spása Cirkvi sa tajomným spôsobom ako v predobraze naznačuje v exode vyvoleného ľudu z krajiny otroctva. Preto Cirkev nemôže zabudnúť, že prijala zjavenie Starého zákona prostredníctvom ľudu, s ktorým sa Boh vo svojom nevýslovnom milosrdenstve rozhodol uzavrieť starú zmluvu, a že sa živí z koreňov ušľachtilej olivy, do ktorej boli vštepené ratolesti planej olivy, t. j. pohania. Lebo Cirkev verí, že Kristus, náš pokoj, zmieril skrze svoj kríž Židov s pohanmi a že v sebe z oboch utvoril jedno. Okrem toho Cirkev má vždy na zreteli slová apoštola Pavla o jeho spolurodákoch: „Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus“ (Rim 9, 4 – 5), syn Panny Márie. Nezabúda ani na to, že zo židovského ľudu pochádzajú aj apoštoli – základy a stĺpy Cirkvi –, ako i veľmi mnoho prvých učeníkov, ktorí zvestovali Kristovo evanjelium svetu. Sväté písmo svedčí, že Jeruzalem nespoznal deň svojho navštívenia a Židia z veľkej časti neprijali evanjelium, ba viacerí sa aj postavili proti jeho šíreniu. Ale podľa apoštola Pavla Źidia sú napriek tomu ešte stále veľmi milí Bohu za zásluhy otcov, lebo Božie dary a jeho povolanie nemožno odvolať. Spolu s prorokmi a tým istým apoštolom Cirkev čaká deň, ktorý je známy jedine Bohu, keď budú všetky národy vzývať Pána jedným hlasom a slúžiť mu spojenými silami (porov. Sof 3, 9). Keďže teda kresťania a Židia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento posvätný cirkevný snem chce napomáhať a odporúčať ich vzájomné poznávanie a úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom. Napriek tomu, že židovské vrchnosti a ich prívrženci nástojili na Kristovej smrti, nemožno ani všetkým Židom, ktorí vtedy žili, ani dnešným Židom bez rozdielu pripisovať to, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení. A hoci Cirkev je novým Božím ľudom, predsa neslobodno Židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých, ani ako prekliatych, akoby to vyplývalo zo Svätého písma. Preto nech všetci dbajú o to, aby pri vyučovaní katechizmu a pri hlásaní Božieho slova neučili nič, čo sa nezhoduje s pravdou evanjelia a s Kristovým duchom. Okrem toho Cirkev, ktorá odsudzuje každé prenasledovanie proti komukoľvek, vedomá si svojho spoločného dedičstva so Židmi, podnecovaná náboženskou láskou evanjelia, a nie politickými pohnútkami, vyslovuje poľutovanie nad nenávisťou voči Židom, prenasledovaniami a prejavmi antisemitizmu, kedykoľvek a z ktorejkoľvek strany sa vyskytli. Kristus – ako vždy tvrdila a tvrdí Cirkev – dobrovoľne podstúpil svoje umučenie a smrť z nesmiernej lásky, a to za hriechy všetkých ľudí, aby všetci boli spasení. Je teda úlohou Cirkvi vo svojom kázaní ohlasovať Kristov kríž ako znak všeobecnej Božej lásky a zdroj všetkej milosti.
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/nostra-aetate
***
APEL ZA MIER 2018 - Bologna, 16. október 2018
My, ženy a muži rôznych náboženstiev, na pozvanie Komunity Sant'Egidio a Boloňskej arcidiecézy, sme sa zhromaždili ako pútnici v tomto krásnom a pohostinnom meste. Ženie nás povedomie a zodpovednosť, že mier nie je nikdy získaný nastálo, vždy musí byť obnovovaný, spoločne, čistením sŕdc a myslí, pomocou ľuďom, aby sa pozreli jeden druhému do očí a zanechali väzenie strachu. V priebehu rokov globalizácie sme postrádali duchovné zjednotenie a sen o svete v mieri bol popieraný mnohými nerovnosťami, hrozným hlukom nových vojen, výrobou toľkých nových zbraní, budovaním stien, ktoré treba navždy prekonať. S vojnou však všetci strácajú, dokonca aj tí, u ktorých sa pôvodne zdalo, že vyhrali. V týchto rokoch Duch Assisi pomohol ľuďom stretnúť sa jeden s druhým a ukázalo sa, že vojna v mene náboženstva je vždy vojnou proti náboženstvu. Vojna je vždy "zbytočnou porážkou", je to proti ľudskosti samotnej. Z tohto dôvodu túžime s našou modlitbou a solidaritou s tými, ktorí trpia v mnohých častiach sveta, prispieť k budovaniu "mostov mieru". Naša doba je dobou veľkých príležitostí, ale aj mnohých zničených mostov a postavených nových stien. Žijeme v časoch straty pamäti, ale tiež odpadu, znečistenia ovzdušia, vody, pôdy; tento odpad ukladá neznesiteľné bremená a účty na budúce generácie. Počuli sme smutné spomienky z krajín vo vojne a svedectvách z krajín, kde sa opäť zrodili hranice, steny a konflikty. Veľké očakávania pokoja sú medzi pokornými a chudobnými tohto sveta, medzi zranenými životom. Nemôžeme podľahnúť pesimizmu alebo horšiemu- ľahostajnosti. Je potrebné zmeniť srdcia a otvoriť myseľ mieru. Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť odstrániť to, čo je často príčinou mnohých konfliktov: chuť k moci a peniazom, obchodovanie so zbraňami, fanatizmus, rozhorčený nacionalizmus, individualizmus, úspech skupiny ako absolútne kritérium a vytvorenie obetných baránkov. Zaväzujeme sa tiež vytvoriť a chrániť ľudské vzťahy, aby sme prekonali osamelosť, pretože sa stáva hlavnou črtou našich spoločností. Osamelí mladí ľudia, ktorí nemajú inú príležitosť ako migráciu, opustení starí ľudia, odsúdení umrieť sami, ignorované krajiny, zabudnuté vojny: všetko toto nás ženie k silnejšiemu spoločnému záväzku. Rovnako ako národy aj náboženstvá čelia niekoľkým možnostiam: buď pracujú pre duchovné zjednotenie, smerom k spoločnému osudu pre celé ľudstvo; alebo nasledujú časy a dovoľujú, aby sa nechali využiť na posilnenie odporu voči globalizácii, zvrchovaniu hraníc, rozdielov, identít, konfliktov; alebo zostanú za svojimi plotmi tvárou v tvár ekonomickej a bezduchej globalizácii. Neprítomnosť dialógu, kultúra pohŕdania a budovanie stien oslabujú náboženstvá a svet. Steny nezvyšujú bezpečnosť ľudí, skôr ohrozujú prežitie celých komunít. Popierajú samotné srdce náboženstiev, pretože dialóg je základnou súčasťou ľudských a duchovných skúseností náboženstiev. Náboženstvá sú väzby, spoločenstvá, zdieľanie. Znamenajú mosty a znovu vytvárajú ľudskú rodinu. Ak stratíme zmysel spoločného osudu, je to porážka pre ľudstvo a pre všetkých veriacich. So svojou tisícročnou múdrosťou, posilnené modlitbou a kontaktom s ľudským utrpením, sú náboženstvá živými dielňami jednoty a ľudstva a robia každého muža a každú ženu tvorcom mieru. Dnes musíme zmeniť naše srdcia k budovaniu budúcnosti mieru. Toto je východiskový bod! Nie sme sami, keď čelíme tejto obrovskej úlohe. Modlitba je koreňom mieru, pomáha nám, aby sme nepodľahli súčasnosti. Áno, slabá sila modlitby je najsilnejšou energiou na dosiahnutie mieru aj v situáciách, kedy sa to zdá byť nemožné. Preto to znova hovoríme: vo vojne nie je žiadna budúcnosť. Nech Boh odzbrojuje všetky srdcia a pomôže všetkým sa stať mostami pokoja. Nech nám Boh pomáha obnoviť našu spoločnú ľudskú rodinu a milovať "našu matku zem". Lebo meno Boha je mier.
Zdroj: https://preghieraperlapace.santegidio.org/pageID/30660/langID/en/BOLOGNA-2018--PONTI-DI-PACE.html Pracovný preklad: I.Š., Komunita Sant Egídio Slovensko
 
Bologna hostila medzináboženské stretnutie za pokoj v duchu Assisi (14.-16.10.2018) Medzinárodné stretnutie v duchu tradície budovania priateľstva medzi kresťanmi i inými náboženstvami začatej pred 32 rokmi v Assisi sv. Jánom Pavlom II. sa konalo v Bologni. Podujatie organizované Komunitou sv. Egídia a Bolonskou arcidiecézou pod názvom „Mosty pokoja“ hostilo osobnosti svetových náboženstiev a listom ho pozdravil aj pp. František. Kongresový palác na výstavisku v Bologni zaplnilo viac ako 3000 účastníkov z celej Európy. Prihovorili sa im zakladateľ Komunity svätého Egídia Andrea Riccardi, veľký imám univerzity Al Azhar v Káhire Ahmad Al Tayyeb, sýrsko-pravoslávny patriarcha Ignatius Aphrem II., hlavný rabín Francúzska Haim Korsia, prezident Európskeho parlamentu Antonio Tajani a bývalý prezident Európskej komisie Romano Prodi. Svätý Otec František v zaslanom písomnom posolstve všetkých prítomných povzbudil, aby pomohli mladým rásť v škole pokoja a tak sa stali budovateľmi a vychovávateľmi pokoja. Výzva z Assisi budovať mosty medzi národmi a náboženstvami nestráca ani dnes na svojej aktuálnosti. Pápež František v liste vysvetľuje: „V globalizovanom svete, kde sa žiaľ zdá, že je stále ľahšie prehlbovať rozdiely a zahrabávať sa do vlastných záujmov, sme povolaní spoločne sa usilovať o vytváranie spojenia medzi ľuďmi a národmi. Je naliehavo potrebné spoločne spracovať pamäte vzájomného spoločenstva, ktoré uzdravia historické zranenia, naliehavo sa žiada utkať osnovy mierového spolužitia do budúcnosti. Nesmieme rezignovať pred démonom vojny, šialenstvom terorizmu, klamnou silou zbraní, ktoré požierajú život. Nemôžeme dovoliť, aby ľudí ovládla ľahostajnosť, urobiac z nich spolupracovníkov zla, toho strašného zla, ktorým je vojna, na ktorej ukrutnosť doplácajú hlavne tí najchudobnejší a najslabší. Nesmieme sa zriecť našej zodpovednosti veriacich, od ktorých sa v súčasnej globálnej dedine ešte väčšmi žiada mať na srdci dobro všetkých a neuspokojiť sa s osobnou nerušenosťou. Ak náboženstvá nenasledujú cesty pokoja, popierajú seba samé. Nemôžu inak ako budovať mosty, v mene Toho, ktorý neúnavne spája nebo a zem. Naše rozdiely nás teda nemajú stavať jedných proti druhým. Ak človek skutočne verí, srdce ho nabáda vytvárať vždy a všade cesty spoločenstva.“ Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2018-10/bologna-stretnutie-pokoj.html

 
Spoločné vyhlásenie rakúskych moslimských duchovných: http://www.islamonline.sk/2017/06/300-muslimskych-duchovnych-podpisalo-vo-viedni-spolocne-vyhlasenie-proti-radikalizmu/?fbclid=IwAR2VEP3pe1S9bujdVtjwDt0MTfAbGr-7MAXPkH4DhvXTj-9bsileBjTJqaM
A zopár myšlienok na úvahu:
Herbert Schneider, nemecký františkán a bývalý generálny minister, vo svojej knihe "Žiť v láske" vyjadruje názor, že práve v tomto žití (v žití v láske) za zjavuje pravá podoba človeka. Podoba, ktorú mu dal Boh na počiatku pri stvorení. Je to podoba, ktorá je nezničená hriechom. Hriech ju narúša a chce ju zničiť. Lenže láska je vo svojej podstate dialogická. Boh sa zjavuje a dáva sa poznať. Vedie dialóg lásky. Tento dialóg jestvuje medzi Bohom a človekom a ľuďmi navzájom. Láska je počiatkom každého spoločenstva a teda i pokoja. Láska je dar, ktorý v nás vyvoláva potrebu pokračovať v rozdávaní.
 
Trapistický mních a veľký podporovateľ medzináboženského dialógu Thomas Merton povedal o pokoji: „Nežijeme v pokoji s druhými, pretože neprežívame pokoj ani vo vzťahu k sebe samým. A pokoj k sebe neprežívame preto, lebo nežijeme v pokoji s Bohom.“ Otvorme sa dialógu s Bohom v modlitbe. Otvorme naše srdcia a buďme pozorný na Boží hlas. Nie sme dostatočne bohatí, aby sme si mohli myslieť, že lásku nepotrebujeme. Naopak. Potrebujeme ju veľmi. Celý tento svet potrebuje tento dar.